MKB Nieuws

15-12 2023

Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie voor aftrek in 2023

<p>Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie voor aftrek in 2023 Heeft u een pensioentekort? Dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank e</p>...

Lees meer >>

15-12 2023

Nu of in 2024 investeren voor meer KIA?

<p>Nu of in 2024 investeren voor meer KIA? Het is zinvol om voor het optimaal benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te beoordelen of u bepaalde investeringen nog in 2023 moet doen of dat u die beter kunt doorsc</p>...

Lees meer >>

8-12 2023

Deadline nadert voor stoppersregeling LBV

<p>Deadline nadert voor stoppersregeling LBV Bent u aan het afwegen of u wilt stoppen met uw veehouderij en gebruik wilt maken van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV-regeling)? Dan begint de tijd te dringe</p>...

Lees meer >>

8-12 2023

Nieuwe zzp-overeenkomst in de bouw

<p>Nieuwe zzp-overeenkomst in de bouw Werkt u in de bouw met zzp’ers en wilt u voorkomen dat er sprake is van een dienstbetrekking? In dat geval biedt de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst aanneming van werk bo</p>...

Lees meer >>

8-12 2023

Zorgpremies omhoog – check uw recht op zorgtoeslag

<p>Zorgpremies omhoog – check uw recht op zorgtoeslag De premie voor de verplichte basiszorgverzekering wordt volgend jaar fors verhoogd. U kunt die premiekosten mogelijk drukken door zorgtoeslag aan te vragen. Veel mensen, met na</p>...

Lees meer >>

8-12 2023

Laatste kans op STAP-budget

<p>Laatste kans op STAP-budget Volgende week woensdag 15 november 2023 gaat om 10.00 uur voor de laatste keer het aanvraagloket open voor het STAP-budget. Vanaf 2024 wordt het STAP-budget afgeschaft. De helft van het vrijgevallen </p>...

Lees meer >>

8-12 2023

Tijdig aanmelden voor KOR per 1 januari 2024

<p>Tijdig aanmelden voor KOR per 1 januari 2024 Verwacht u dat uw jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 blijft? Dan kan het interessant zijn om u aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR). U bent dan vrijgesteld</p>...

Lees meer >>

8-12 2023

Deadline nadert voor aanpassingen Gecombineerde opgave

<p>Deadline nadert voor aanpassingen Gecombineerde opgave U dient als agrarische ondernemer jaarlijks de ‘Gecombineerde opgave’ in bij de RVO. Dit jaar had u daarvoor tot 15 juni 2023 de tijd. Dit kostte u waarschijnlijk meer tijd</p>...

Lees meer >>

8-12 2023

Deadline nadert voor aanvraag S&O-afdrachtvermindering per 1 januari 2024

<p>Deadline nadert voor aanvraag S&#38;O-afdrachtvermindering per 1 januari 2024 Bent u een werkgever in de research &#38; development (R&#38;D)? Dan kunt u gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) om</p>...

Lees meer >>

8-12 2023

Laat beschikkingen Whk-premie 2024 controleren

<p>Laat beschikkingen Whk-premie 2024 controleren U krijgt binnenkort de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024 van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze beschikking goed te (laten) controleren,</p>...

Lees meer >>

8-12 2023

Tijdig aangiftetijdvak loonheffingen laten wijzigen

<p>Tijdig aangiftetijdvak loonheffingen laten wijzigen Als u van aangiftetijdvak wilt veranderen, kan dat alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar en dus niet in de loop van het jaar. Wilt u volgend jaar over naar een ander aa</p>...

Lees meer >>

3-10 2023

New Vision Groep heeft het convenant Diversiteit en Inclusie ondertekend

Diversiteit en Inclusie zijn belangrijke thema's voor New Vision Groep. Daarom hebben we het NBA convenant hiervoor getekend.

Lees meer >>

20-9 2023

Tijdig indienen derden- of accountantsverklaringen NOW 3 en/of NOW 4

<p>Tijdig indienen derden- of accountantsverklaringen NOW 3 en/of NOW 4 Er is een datum die voor u van belang is als u NOW-subsidie hebt gehad voor de derde tot en met zesde aanvraagperiode (NOW 3.1 tot en met NOW 4.0), waarbij u </p>...

Lees meer >>

20-9 2023

Nieuwsmolen gaat met zomerreces

<p>Nieuwsmolen gaat met zomerreces De nieuwsmolen komt vanaf volgende week tijdelijk tot stilstand. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u belangwekkend nieuws moet missen. We houden tijdens het zomerreces alle voor u relevante</p>...

Lees meer >>

20-9 2023

Terug van weggeweest

<p>Terug van weggeweest Voor de meeste mensen zit de zomervakantie erop of eindigt deze binnenkort. Hopelijk heeft de zomer u gebracht wat u ervan gewenst had en is het weer geen spelbreker geweest. Ook voor de nieuwsmolen is er e</p>...

Lees meer >>

20-9 2023

Controleer definitieve beschikking LKV en LIV 2022

<p>Controleer definitieve beschikking LKV en LIV 2022 Uiterlijk eind juli heeft u de definitieve beschikking Lage-Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze g</p>...

Lees meer >>

20-9 2023

Aanvraagloket open voor subsidie duurzame inzetbaarheid

<p>Aanvraagloket open voor subsidie duurzame inzetbaarheid Vanaf 1 september 2023 kunnen ook individuele bedrijven subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers verbeteren en om werknemers met z</p>...

Lees meer >>

20-9 2023

Aanvraagloket SDE++ binnenkort open

<p>Aanvraagloket SDE++ binnenkort open Het aanvraagloket voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gaat op 5 september 2023 open. Het loket zou op 6 juni jl. opengaan maar de toestemming va</p>...

Lees meer >>

20-9 2023

Belastingrente sinds 1 september ook naar 8% bij Vpb-teruggave

<p>Belastingrente sinds 1 september ook naar 8% bij Vpb-teruggave Sinds 1 september 2023 is het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (en bronbelasting) zowel voor te betalen als voor te vergoeden belastingrente </p>...

Lees meer >>

20-9 2023

Deadline nadert voor aanvraag subsidie Praktijkleren

<p>Deadline nadert voor aanvraag subsidie Praktijkleren Biedt u in uw bedrijf in het studiejaar 2022/2023 praktijk- of werkleerplaatsen aan? Dan kunt nog tot en met 15 september 2023, 17.00 uur subsidie aanvragen als tegemoetkomin</p>...

Lees meer >>

20-9 2023

Start voorlaatste ronde STAP-budget 2023

<p>Start voorlaatste ronde STAP-budget 2023 Op maandag 18 september 2023 opent om 10.00 uur het loket voor de voorlaatste aanvraagronde van het STAP-budget 2023. Dat is dus twee weken later dan eerst was ingepland. Het budget voor</p>...

Lees meer >>

20-9 2023

Deadline nadert voor terugvragen buitenlandse btw over 2022

<p>Deadline nadert voor terugvragen buitenlandse btw over 2022 Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat aan u in 2022 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belast</p>...

Lees meer >>

14-9 2023

Focus op Duurzaamheid met Cooporate Green

New Vision Groep B.V. heeft een samenwerking met Cooporate Green.

Lees meer >>

16-6 2023

Zet tijdig FOR om in lijfrente voor premieaftrek in 2022

<p>Zet tijdig FOR om in lijfrente voor premieaftrek in 2022 Tot en met 2022 kon u pensioen opbouwen in de fiscale oudedagsreserve (FOR). Heeft u een FOR opgebouwd, dan mag u die nog volgens de oude regels omzetten in een lijfrente</p>...

Lees meer >>

16-6 2023

Tijdig stakingswinst omzetten in lijfrente voor premieaftrek in 2022

<p>Tijdig stakingswinst omzetten in lijfrente voor premieaftrek in 2022 Hebt u uw onderneming in 2022 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat u de premie uiterlijk vóór 1 juli </p>...

Lees meer >>

14-6 2023

Bewaar bewijsstukken verbouwing van uw woning

<p>Bewaar bewijsstukken verbouwing van uw woning Bent u een hypotheek aangegaan voor een verbouwing of het onderhoud van uw eigen woning? Zorg er dan voor dat u de bewijsstukken die aantonen dat de lening is aangegaan voor onderho</p>...

Lees meer >>

14-6 2023

Aanvraagloket Subsidie voor emissieloze bouw geopend

<p>Aanvraagloket Subsidie voor emissieloze bouw geopend Gaat u een bouwvoertuig of bouwmachine kopen of leasen, die (vrijwel) geen gassen uitstoot (emissiearm of emissieloos)? Of laat u een bestaand bouwwerktuig hermotoriseren of </p>...

Lees meer >>

14-6 2023

Benut de studenten- en scholierenregeling

<p>Benut de studenten- en scholierenregeling Maakt u deze zomer gebruik van vakantiekrachten? Bijvoorbeeld omdat uw vaste personeel met vakantie gaat of omdat u juist in de zomer een seizoenpiek heeft en extra personeel moet inzet</p>...

Lees meer >>

14-6 2023

Subsidieregeling voor digitalisering kleine mkb-ondernemers opnieuw opengesteld

<p>Subsidieregeling voor digitalisering kleine mkb-ondernemers opnieuw opengesteld Hebt u een eenmanszaak of bent u mkb-ondernemer met maximaal 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen? In dat geval kunt u hulp kri</p>...

Lees meer >>

14-6 2023

Tijdig indienen laatste NOW-vaststellingsverzoeken met uitstel voor verklaringen

<p>Tijdig indienen laatste NOW-vaststellingsverzoeken met uitstel voor verklaringen Maakte u tijdens de coronapandemie gebruik van NOW 5.0 (zevende aanvraagperiode: november en december 2021) en/of NOW 6.0 (achtste en laatste aanv</p>...

Lees meer >>

14-6 2023

Aanvraagloket subsidieregeling Praktijkleren binnenkort open

<p>Aanvraagloket subsidieregeling Praktijkleren binnenkort open Biedt u in uw bedrijf in het studiejaar 2022/2023 praktijk- of werkleerplaatsen aan? U kunt dan vanaf 2 juni , 9.00 uur subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de be</p>...

Lees meer >>

14-6 2023

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

<p>Groen licht voor nieuw pensioenstelsel Afgelopen dinsdag 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Na ruim 15 jaar onderhandelen van kabinet met vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenfondsen </p>...

Lees meer >>

14-6 2023

Meld arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenfonds

<p>Meld arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenfonds De meeste pensioenregelingen kennen een bepaling waaruit voortvloeit dat de pensioenregeling premievrij wordt voortgezet bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De pensioenuit</p>...

Lees meer >>

14-6 2023

Einde uitstel voor indiening Gecombineerde opgave nadert

<p>Einde uitstel voor indiening Gecombineerde opgave nadert U dient als agrarische ondernemer jaarlijks de ‘Gecombineerde opgave’ in bij de RVO. Dit jaar hebt u hiervoor meer tijd gekregen. Dit hangt samen met enkele nieuwe elemen</p>...

Lees meer >>

14-6 2023

Let op tijdig terugvragen btw op uw zonnepanelen

<p>Let op tijdig terugvragen btw op uw zonnepanelen Vanaf 2023 betaalt u geen btw meer bij de aankoop en installatie van zonnepanelen op of bij uw woning. Maar kocht u de zonnepanelen in 2022, dan betaalde u nog wel btw. Die btw o</p>...

Lees meer >>

5-5 2023

Uitstel voor indiening Gecombineerde opgave

<p>Uitstel voor indiening Gecombineerde opgave U dient als agrarische ondernemer jaarlijks de ‘Gecombineerde opgave’ in bij de RVO. Dit jaar krijgt u daarvoor meer tijd. De uiterste datum is namelijk met een maand verlengd van 15 </p>...

Lees meer >>

2-5 2023

Verplichtingen van werkgevers ten aanzien van de Risico Inventarisatie en Evaluatie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt op brede schaal brieven aan werkgevers met als onderwerp: ‘Heeft u de verplichte RI&E al opgesteld?’ In dit artikel geven wij nadere duiding aan de verplichtingen en voor wie die gelden.

Lees meer >>

29-4 2023

Controleer voorlopige berekeningen Wtl 2022

<p>Controleer voorlopige berekeningen Wtl 2022 U hebt medio maart de voorlopige Wtl-berekeningen over 2022 van het UWV ontvangen? Daarin staat voor welke werknemers – en tot welk bedrag – u recht hebt op loonkostenvergoedingen (LK</p>...

Lees meer >>

29-4 2023

SVM-regeling voor verduurzaming van uw bedrijf heropend

<p>SVM-regeling voor verduurzaming van uw bedrijf heropend Na oneigenlijk gebruik tijdens de eerste openstellingsronde van de Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) is de regeling op 1 april jl. in gewijzigde vorm heropend. U kr</p>...

Lees meer >>

29-4 2023

Nog subsidiebudget beschikbaar voor emissieloze bedrijfsauto’s

<p>Nog subsidiebudget beschikbaar voor emissieloze bedrijfsauto’s Koopt of financial-leaset u een nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto? U kunt dan de subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) aanvrage</p>...

Lees meer >>

29-4 2023

Voorkom belastingrente: vraag tijdig (herziening) voorlopig aanslag aan

<p>Voorkom belastingrente: vraag tijdig (herziening) voorlopig aanslag aan Verwacht u dat u vennootschapsbelasting over 2022 moet betalen? Laat in dat geval vóór 1 mei 2023 een verzoek indienen om uitreiking van een voorlopige aan</p>...

Lees meer >>

29-4 2023

Loket open Subsidie voor energie-innovaties in de glastuinbouw

<p>Loket open Subsidie voor energie-innovaties in de glastuinbouw Bent u glastuinbouwer en wilt u het energiesysteem in uw kassen verduurzamen? U kunt dan vanaf a.s. maandag 17 april 2023 gebruikmaken van de regeling Marktintroduc</p>...

Lees meer >>

29-4 2023

Deadline nadert voor correcties op voorlopige berekeningen LKV, LIV en jeugd-LIV

<p>Deadline nadert voor correcties op voorlopige berekeningen LKV, LIV en jeugd-LIV Zijn de voorlopige berekeningen van de loonkostenvergoedingen (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV</p>...

Lees meer >>

29-4 2023

Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen private verhuurders

<p>Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen private verhuurders Private verhuurders van woningen kunnen onder voorwaarden sinds 1 april jl. gebruikmaken van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoning</p>...

Lees meer >>

29-4 2023

Start tweede aanvraagronde STAP-budget 2023

<p>Start tweede aanvraagronde STAP-budget 2023 Het loket voor de tweede aanvraagronde van het STAP-budget van € 1.000 gaat aanstaande maandag 1 mei 2023 om 10.00 uur open. U kunt het STAP-budget 1 keer per kalenderjaar aanvragen v</p>...

Lees meer >>

29-4 2023

Aftrek vast bedrag verblijfskosten eigen rijders 2023

<p>Aftrek vast bedrag verblijfskosten eigen rijders 2023 Bent u een transportondernemer (eigen rijder) die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maakt? En geeft u uw winst aan in de inkomstenbelasting? In dat geval kun</p>...

Lees meer >>

17-3 2023

Doe tijdig suppletieaangifte en voorkom belastingrente

<p>Doe tijdig suppletieaangifte en voorkom belastingrente U moet een suppletieaangifte indienen, zodra duidelijk wordt dat u te veel of te weinig btw hebt betaald. Hebt u te weinig btw betaald? In dat geval wordt u belastingrente </p>...

Lees meer >>

17-3 2023

Tijd dringt voor aanvraag Brexit tegemoetkoming voor gemaakte kosten

<p>Tijd dringt voor aanvraag Brexit tegemoetkoming voor gemaakte kosten Bent u aantoonbaar zakelijk geraakt door de Brexit? Dan kunt u sinds 1 november 2022 gebruikmaken van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling</p>...

Lees meer >>

10-3 2023

TEK-aanvraagloket open op 21 maart 2023

<p>TEK-aanvraagloket open op 21 maart 2023 Op 21 maart 2023 is het dan eindelijk zover: dan opent de RVO om 09:00 uur het aanvraagloket voor de Tegemoetkoming energiekosten (TEK). Deze regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven waarva</p>...

Lees meer >>

10-3 2023

Start eerste aanvraagronde STAP-budget verder uitgesteld

<p>Als u op 28 februari 2023 om 10.00 uur er helemaal klaar zat om uw STAP-budget van € 1.000 veilig te stellen, dan was dat tevergeefs. Een storing kort voor de start en een overweldigende drukte in de wachtrij die het aanvraagsy</p>...

Lees meer >>

3-3 2023

Loket open SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

<p>Loket open SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb Als mkb-werkgever beschikt u vaak over onvoldoende tijd, geld of kennis om uw werknemers te laten leren en ontwikkelen. De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikk</p>...

Lees meer >>

3-3 2023

Belastingrente vennootschapsbelasting toch niet verhoogd

<p>Belastingrente vennootschapsbelasting toch niet verhoogd Op 1 maart 2023 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (en bronbelasting) toch niet verhoogd van 8% naar 10,5%. De belastingrente blijft voorlopig nog 8%. Di</p>...

Lees meer >>

24-2 2023

Start eerste aanvraagronde STAP-budget 2023

<p>Start eerste aanvraagronde STAP-budget 2023 Ook in 2023 kunt u gebruikmaken van het STAP-budget van € 1.000. Het aanvraagloket open op 28 februari 2023. U kunt het STAP-budget 1 keer per kalenderjaar aanvragen via het STAP-port</p>...

Lees meer >>

24-2 2023

Dien tijdig schenkingsaangifte in

<p>Dien tijdig schenkingsaangifte in Heeft u in 2022 van uw ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? U moet dan – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze eenm</p>...

Lees meer >>

17-2 2023

Vraag tijdig uitstel aan voor derden- of accountantsverklaring bij NOW 3 en/of 4

<p>Vraag tijdig uitstel aan voor derden- of accountantsverklaring bij NOW 3 en/of 4 Heeft u gebruikgemaakt van een of meer van de drie aanvraagperiodes van NOW 3 en/of van NOW 4? Dan moet u uiterlijk 22 februari 2023 per aanvraagp</p>...

Lees meer >>

17-2 2023

TEK-regeling gewijzigd

<p>TEK-regeling gewijzigd Er zijn enkele wijzigingen bekendgemaakt in de regeling voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Het voorschotpercentage van de maximale vergoeding is verlaagd van 60% naar 50%. Door de instabiele ener</p>...

Lees meer >>

10-2 2023

Geen burgerservicenummer van uw werknemer – wat nu?

<p>Geen burgerservicenummer van uw werknemer – wat nu? Als u geen burgerservicenummer (BSN) van de werknemer hebt, moet u een personeelsnummer vermelden in de aangifte loonheffingen. Het is belangrijk dat dit een uniek personeelsn</p>...

Lees meer >>

4-2 2023

Tijd dringt voor vaststellingsverzoeken NOW 3 en 4

<p>Tijd dringt voor vaststellingsverzoeken NOW 3 en 4 Uit cijfers van het UWV blijkt dat de helft van de werkgevers nog geen vaststellingsverzoek heeft ingediend voor de drie aanvraagperiodes van NOW 3 en voor NOW 4. Als u dat ook</p>...

Lees meer >>

4-2 2023

Wettelijk rente verhoogd

<p>Wettelijk rente verhoogd Wettelijke rente is een vergoeding die u in rekening kunt brengen aan een schuldenaar, als deze niet of te laat heeft betaald. Het kan dan gaan om het betalen van een lening, het voldoen van een factuur</p>...

Lees meer >>

27-1 2023

Subsidieloket voor isolatiemaatregelen in uw eigen woning geopend

<p>Subsidieloket voor isolatiemaatregelen in uw eigen woning geopend Bent u van plan om isolatiemaatregelen te treffen in uw eigen woning? Of zijn er sinds 2 april 2022 isolatiemaatregelen uitgevoerd in uw eigen woning? Weet dan d</p>...

Lees meer >>

27-1 2023

Sluiting aanvraagloket POP3+2022-subsidie nadert

<p>Sluiting aanvraagloket POP3+2022-subsidie nadert Bent u landbouwer en wilt u investeren in verduurzaming van uw landbouwbedrijf? Dan kunt mogelijk gebruikmaken van de POP3+2022-subsidie. Deze subsidie dekt 40% van uw investerin</p>...

Lees meer >>

20-1 2023

Einde aanvraagperiode vaststelling TVL nadert

<p>Einde aanvraagperiode vaststelling TVL nadert Heeft u TVL ontvangen over het eerste kwartaal van 2022 (Q1)? Dan heeft u van de RVO een vaststellingsverzoek ontvangen om uw werkelijke omzet door te geven. Op grond van die gegeve</p>...

Lees meer >>

13-1 2023

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

<p>Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2023, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Al</p>...

Lees meer >>

6-1 2023

Loket SEPP-subsidie binnenkort open – wees er op tijd bij!

<p>Loket SEPP-subsidie binnenkort open – wees er op tijd bij! U kunt als particulier subsidie krijgen voor de aankoop of (private) lease van een nieuwe elektrische auto. Daarvoor gaat namelijk op 10 januari a.s. het loket open voo</p>...

Lees meer >>

6-1 2023

Tijd dringt voor aanvraag tegemoetkoming Brexit-kosten

<p>Tijd dringt voor aanvraag tegemoetkoming Brexit-kosten Wilt u nog gebruikmaken van de tegemoetkoming voor de kosten die u zult moeten maken door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU? In dat geval moet u snel handel</p>...

Lees meer >>

30-12 2022

Laat uw voorlopige IB-aanslag controleren

<p>Laat uw voorlopige IB-aanslag controleren Hebt u van de Belastingdienst eind vorig jaar een voorlopige aanslag of teruggaaf inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2023 ontvangen? Laat deze dan goed controleren. De eindaf</p>...

Lees meer >>

30-12 2022

Aanvragen eerste ronde STAP-budget 2023 uitgesteld

<p>Aanvragen eerste ronde STAP-budget 2023 uitgesteld Het loket voor de aanvraag van de eerste ronde van het STAP-budget 2023 van € 1.000 gaat pas open op 28 februari 2023. Aanvankelijk zou het loket al op 3 januari a.s. openen. R</p>...

Lees meer >>

23-12 2022

BAR-loket langer open voor hulp aan bedrijven geraakt door Brexit

<p>BAR-loket langer open voor hulp aan bedrijven geraakt door Brexit Het loket voor de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling blijft langer open voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor de kosten die u zult mo</p>...

Lees meer >>

23-12 2022

Tijd dringt voor aanvraag SEGG-subsidie evenementenbranche

<p>Tijd dringt voor aanvraag SEGG-subsidie evenementenbranche Bent u organisator van evenementen en werd uw evenement verboden in de periode 1 januari tot en met 8 maart 2022 vanwege de coronamaatregelen? U kunt dan waarschijnlijk</p>...

Lees meer >>

16-12 2022

Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie voor aftrek in 2022

<p>Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie voor aftrek in 2022 Hebt u een pensioentekort? Dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank ee</p>...

Lees meer >>

16-12 2022

Deadline nadert voor aanvraag S&O-afdrachtvermindering per 1 januari 2023

<p>Deadline nadert voor aanvraag S&#038;O-afdrachtvermindering per 1 januari 2023 Bent u een werkgever in de research &#38; development (R&#38;D)? Dan kunt u gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) o</p>...

Lees meer >>

15-12 2022

Verzoek ambtshalve vermindering box-3-heffing niet meer nodig

<p>Verzoek ambtshalve vermindering box-3-heffing niet meer nodig Hebt u niet tijdig bezwaar gemaakt tegen de box-3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020, dan krijgt u in beginsel geen rechtsherstel. Dat heeft het kabinet besl</p>...

Lees meer >>

15-12 2022

Meer tijd voor vaststellingsaanvraag TVL-startersregeling Q4 2021 en Q1 2022

<p>Meer tijd voor vaststellingsaanvraag TVL-startersregeling Q4 2021 en Q1 2022 Bent u startende ondernemer en hebt u gebruikgemaakt van de TVL-startersregeling voor het vierde kwartaal van 2021 (Q4 2021) en/of het eerste kwartaal</p>...

Lees meer >>

15-12 2022

Tijd dringt voor aanvraag vaststelling TVL Q4 2021

<p>Tijd dringt voor aanvraag vaststelling TVL Q4 2021 Hebt u TVL ontvangen over het laatste kwartaal van 2021 (Q4)? Dan hebt u van het RVO een vaststellingsverzoek ontvangen om uw werkelijke omzet door te geven. Op grond van die g</p>...

Lees meer >>

15-12 2022

Geef tijdig werkelijke omzet OVK Q3 2021 door

<p>Geef tijdig werkelijke omzet OVK Q3 2021 door Doordat u later de werkelijke omzet voor de TVL Q3 2021 mocht doorgeven aan de RVO, is ook de datum voor de vaststelling van de tegemoetkoming voor de ongedekte vaste kosten land- e</p>...

Lees meer >>

15-12 2022

Tijdig aanmelden voor KOR per 1 januari 2023

<p>Tijdig aanmelden voor KOR per 1 januari 2023 Verwacht u dat uw jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 blijft? Dan kan het interessant zijn om u aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR). U bent dan vrijgesteld</p>...

Lees meer >>

15-12 2022

Benut subsidieregeling voor digitalisering kleine mkb-ondernemers

<p>Benut subsidieregeling voor digitalisering kleine mkb-ondernemers Bent u mkb-ondernemer en hebt 2 tot 50 werknemers? In dat geval kunt u hulp krijgen bij het digitaliseren van uw bedrijf via ‘Mijn Digitale Zaak’. Dit gezamenlij</p>...

Lees meer >>

15-12 2022

Fiscaalvriendelijk sinterklaasgeschenk

<p>Fiscaalvriendelijk sinterklaasgeschenk Wilt u uw personeel een cadeau of lekkernij schenken? In dat geval heeft u twee opties. U kunt de kosten (waarde in het economisch verkeer) als loon verlonen of als eindheffingsloon aanwij</p>...

Lees meer >>

15-12 2022

Laat beschikkingen Whk-premie 2023 controleren

<p>Laat beschikkingen Whk-premie 2023 controleren U hebt waarschijnlijk inmiddels de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023 ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze beschikking goed t</p>...

Lees meer >>

15-12 2022

Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn

<p>Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn Hebt u in het verleden verliezen geleden, dan kunt u die in de inkomstenbelasting verrekenen met winsten van de voorafgaande drie jaar of met de winsten van de negen volgen</p>...

Lees meer >>

15-12 2022

Beding tijdig uw lijfrente-uitkeringen

<p>Beding tijdig uw lijfrente-uitkeringen U moet vóór 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin uw lijfrentepolis tot uitkering is gekomen, beslissen wat u met het vrijkomende kapitaal gaat doen. Ingeval van overlijden</p>...

Lees meer >>

28-9 2022

Start vierde aanvraagronde STAP-budget – wees er snel bij!

<p>Start vierde aanvraagronde STAP-budget – wees er snel bij! Aanstaande donderdag 1 september a.s. opent om 10.00 uur weer het aanvraagloket voor de vierde ronde van het STAP-budget. Het STAP-budget van € 1.000 is een individueel</p>...

Lees meer >>

28-9 2022

Loket open saneringsregeling visserij

<p>Loket open saneringsregeling visserij Bent u eigenaar van een vissersvaartuig en ondervindt u de gevolgen van de Brexit doordat uw visquota worden verlaagd? Wellicht overweegt u dan om te stoppen met uw bedrijf. Weet dan dat u </p>...

Lees meer >>

28-9 2022

Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv

<p>Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv Staat u borg voor een lening van uw bv? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst. U kunt zich borgstellen voo</p>...

Lees meer >>

28-9 2022

Benut SLIM-regeling voor leren en ontwikkelen in het mkb

<p>Benut SLIM-regeling voor leren en ontwikkelen in het mkb Mkb-ondernemers kunnen vanaf 1 september 2022 subsidie aanvragen in het kader van de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen). </p>...

Lees meer >>

28-9 2022

Benut extra aanvraagmogelijkheid GLB-subsidievoorschot

<p>Benut extra aanvraagmogelijkheid GLB-subsidievoorschot De aanhoudende droogte veroorzaakt veel overlast en zorgen. Hebt u een agrarisch bedrijf, dan hebt u sinds afgelopen maandag 5 september een extra mogelijkheid gekregen om </p>...

Lees meer >>

28-9 2022

Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2022 doen

<p>Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2022 doen Was u op 1 januari 2022 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale kale huurprijs van € 763,47 per maand? In dat geval bent u verhuurderheffing verschuldigd. De</p>...

Lees meer >>

28-9 2022

Binnenkort start aflossen coronabelastingschulden

<p>Binnenkort start aflossen coronabelastingschulden Vanaf 1 oktober a.s. start u wellicht met het betalen van de tijdens de coronacrisis uitgestelde belastingschulden. U hebt in beginsel 5 jaar de tijd om uw belastingschulden af </p>...

Lees meer >>

28-9 2022

Check geldigheidsdatum goedgekeurde modelovereenkomst

<p>Check geldigheidsdatum goedgekeurde modelovereenkomst Sinds 2015 kunnen opdrachtgevers via goedgekeurde modelovereenkomsten zekerheid krijgen voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De geldigheidsduur van deze </p>...

Lees meer >>

28-9 2022

Vergoedingsregeling voor kosten e-Herkenning verlengd

<p>Vergoedingsregeling voor kosten e-Herkenning verlengd De indiening van steeds meer aangiftes loopt via het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daarvoor hebt u e-Herkenning (eH3) nodig. Als u niet met DigiD uw aangifte kunt i</p>...

Lees meer >>

15-4 2022

Tijd dringt voor voldoen aan UBO-verplichting

<p>Tijd dringt voor voldoen aan UBO-verplichting Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Bestaande vennootschappen kregen 18 maanden de tijd om de gegevens van hun UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden) te late</p>...

Lees meer >>

15-4 2022

Bijzonder uitstel van betaling ook voor voorlopige aanslagen 2022

<p>Bijzonder uitstel van betaling ook voor voorlopige aanslagen 2022 De verruimde toepassing van het bijzonder uitstel van betaling eindigt op 1 april 2022. Toch kunnen de aan u opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of</p>...

Lees meer >>

15-4 2022

Aanvraagloket Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen open

<p>Aanvraagloket Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen open Bent u organisator van evenementen en kwam u in 2021 niet in aanmerking voor de garantieregeling evenementen (TRSEC)? In dat geval kunt u sinds kort de Aanvullende Tegem</p>...

Lees meer >>

15-4 2022

Einde vereenvoudigde Bbz nadert

<p>Einde vereenvoudigde Bbz nadert Sinds het beëindigen van de Tozo-regeling eind september 2021 kunt u bij uw gemeente terecht voor inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bb</p>...

Lees meer >>

15-4 2022

Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan

<p>Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan Heeft u over de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) een voorschot NOW 2.0-subsidie ontvangen? Dan moet u uiterlijk 31 maart 2022 bij het UWV een aanvraag indiene</p>...

Lees meer >>

15-4 2022

Einde bijzonder uitstel van betaling nadert

<p>Einde bijzonder uitstel van betaling nadert Het bijzonder uitstel van betaling eindigt op 31 maart 2022. Heeft u al bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan wordt dit automatisch verlengd voor belastingen waarvan de uiterst</p>...

Lees meer >>

15-4 2022

Ondernemersloket sancties Rusland geopend

<p>Ondernemersloket sancties Rusland geopend Drijft u handel met Rusland? In dat geval heeft u te maken met de gevolgen van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. U kunt bijvoorbeeld niet meer leveren aan uw afnemers in Ruslan</p>...

Lees meer >>

15-4 2022

Accijns op brandstof en btw op energie tijdelijk omlaag

<p>Accijns op brandstof en btw op energie tijdelijk omlaag De energieprijzen rijzen momenteel de pan uit. Het kabinet heeft daarom besloten om tijdelijk de btw op energie te verlagen evenals de accijns op benzine, diesel, LPG en L</p>...

Lees meer >>

15-4 2022

Sluiting aanvraagloket NOW 6.0 nadert

<p>Sluiting aanvraagloket NOW 6.0 nadert U kunt de NOW 6.0-subsidie voor het eerste kwartaal van 2022 nog aanvragen tot en met 13 april 2022. Dit is de achtste en laatste aanvraagperiode. Het UWV heeft hiervoor weer een formulier </p>...

Lees meer >>

27-8 2021

Vanaf 31 augustus aanvraagloket TVL Q3 open

<p>Vanaf 31 augustus aanvraagloket TVL Q3 open Vanaf volgende week dinsdag 31 augustus tot 26 oktober 2021 kunt u TVL-subsidie aanvragen voor de periode juli, augustus en september 2021 (Q3). Bent u MKB-ondernemer, dan kunt u maxi</p>...

Lees meer >>

27-8 2021

eHerkenning niveau 3 nodig voor nieuw portaal Belastingdienst

<p>eHerkenning niveau 3 nodig voor nieuw portaal Belastingdienst Maakt u nog steeds gebruik van het oude portaal van de Belastingdienst om uw btw-aangiften te doen? Vanaf volgend jaar kan dit niet meer. Dan is daarvoor het nieuwe </p>...

Lees meer >>

20-8 2021

Doe vóór 1 september opgave gegevens ex-ANBI

<p>Doe vóór 1 september opgave gegevens ex-ANBI In Nederland gevestigde voormalige algemeen nut beogende instellingen die hun status op of na 2013 hebben verloren, moeten de gegevens over 2020 vóór 1 september 2021 aanleveren bij </p>...

Lees meer >>

20-8 2021

Melding KOR niet meer nodig voor kleine ondernemers

<p>Melding KOR niet meer nodig voor kleine ondernemers Bent een btw-ondernemer met een jaaromzet van maximaal € 1.800? In dat geval kunt u de kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen zonder dat u hiervoor een melding hoeft te do</p>...

Lees meer >>

13-8 2021

Vraag toeslagen en/of kindgebonden budget 2020 aan vóór 1 september

<p>Vraag toeslagen en/of kindgebonden budget 2020 aan vóór 1 september Kwam u in 2020 in aanmerking voor toeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag) en/of het kindgebonden budget, maar hebt u deze nog niet aangevraagd? In dat geval moe</p>...

Lees meer >>

13-8 2021

Tijd dringt voor aanvraag TVL Q2

<p>Tijd dringt voor aanvraag TVL Q2 U kunt momenteel TVL aanvragen over het tweede kwartaal 2021 (Q2). Maar de tijd dringt, want het aanvraagloket bij de RVO is nog tot en met 20 augustus a.s. open. Het maximale subsidiebedrag voo</p>...

Lees meer >>

6-8 2021

Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert

<p>Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het vierde kwartaal van 2020 (Q4)? Het ontvangen bedrag was een voorschot dat was gebaseerd op een schatting van uw omzetverlies in Q4. Na afloo</p>...

Lees meer >>

30-7 2021

Tijd dringt voor herziening hoofdactiviteit TVL Q4

<p>Tijd dringt voor herziening hoofdactiviteit TVL Q4 De hoogte van de TVL-subsidie is gebaseerd op de registraties bij de Kamer van Koophandel (KvK) op 15 maart 2020. De geregistreerde activiteiten, de volgorde daarvan in hoofd- </p>...

Lees meer >>

30-7 2021

Binnenkort lagere Awf-premie

<p>Binnenkort lagere Awf-premie De Algemeen Werkloosheidsfondspremie (Awf-premie) wordt vanaf 1 augustus 2021 verlaagd. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34% en de lage premie van 2,7% naar 0,34%. Doet u per maand, halfjaar of p</p>...

Lees meer >>

23-7 2021

Loket opent voor aanvragen NOW

<p>Loket opent voor aanvragen NOW Aanstaande maandag 26 juli opent het loket voor de aanvragen van NOW-subsidie voor de periode juli tot en met september 2021. U kunt deze tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen tot en met 30 se</p>...

Lees meer >>

23-7 2021

Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020

<p>Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020 Uiterlijk eind deze maand ontvangt u de definitieve beschikkingen Lage-Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze g</p>...

Lees meer >>

16-7 2021

Start aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1

<p>Start aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1 Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? In dat geval ontvangt u binnenkort een mail van de RVO met het verzoek om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast t</p>...

Lees meer >>

16-7 2021

ODV-kapitaal extern onderbrengen – let op uw AOW-leeftijd

<p>ODV-kapitaal extern onderbrengen – let op uw AOW-leeftijd Er zijn een heleboel redenen te bedenken waarom u het kapitaal in de oudedagsverplichting (ODV) bij uw eigen bv zou willen onderbrengen bij een externe partij. U wilt bi</p>...

Lees meer >>

9-7 2021

NOW 4 (zesde aanvraagperiode) iets versoberd

<p>NOW 4 (zesde aanvraagperiode) iets versoberd Het kabinet heeft besloten om de eerder aangekondigde NOW 4 voor het derde kwartaal van 2021 te versoberen. De versobering houdt in dat het maximale op te geven omzetverlies over het</p>...

Lees meer >>

9-7 2021

Fiscale aftrek scholingsuitgaven vanaf 1 januari 2022 van de baan

<p>Fiscale aftrek scholingsuitgaven vanaf 1 januari 2022 van de baan De fiscale aftrek scholingsuitgaven lijkt met ingang van 1 januari 2022 toch definitief te vervallen. De aftrekpost in de inkomstenbelasting wordt vervangen door</p>...

Lees meer >>

2-7 2021

Regeling uitstel van betaling belastingschulden met nog een kwartaal verlengd

<p>Regeling uitstel van betaling belastingschulden met nog een kwartaal verlengd Het is toch nog tot 1 oktober 2021 mogelijk dat u voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel wegens corona kunt aanvragen bij </p>...

Lees meer >>

2-7 2021

Btw-regels internetverkopen over de grens met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd

<p>Btw-regels internetverkopen over de grens met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd Op 1 juli 2021 zijn nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten (e-commerce) in werking getreden. De nieuw</p>...

Lees meer >>

25-6 2021

Betaal vóór 1 juli 2021 de lijfrentepremie bij omzetting oudedagsreserve voor aftrek in 2020

<p>Betaal vóór 1 juli 2021 de lijfrentepremie bij omzetting oudedagsreserve voor aftrek in 2020 Wilt u uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in uw IB-aangifte 2020 in af</p>...

Lees meer >>

25-6 2021

Tijd dringt voor aanvraag NOW-subsidie vijfde tranche

<p>Tijd dringt voor aanvraag NOW-subsidie vijfde tranche Momenteel loopt de vijfde tranche van de NOW-regeling. Daarmee kunt u een tegemoetkoming krijgen van maximaal 85% van uw loonkosten als u door de coronacrisis ten minste 20%</p>...

Lees meer >>

18-6 2021

Stort tijdig premie stakingslijfrente voor aftrek in 2020

<p>Stort tijdig premie stakingslijfrente voor aftrek in 2020 Heeft u uw onderneming in 2020 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat u de premie op tijd betaalt. ‘Op tijd’ wil h</p>...

Lees meer >>

18-6 2021

Let op tijdig terugvragen btw op zonnepanelen

<p>Let op tijdig terugvragen btw op zonnepanelen Heeft u in 2020 zonnepanelen aangeschaft? In dat geval kunt u de btw op de aanschafprijs van de panelen en op de installatiekosten terugvragen bij de Belastingdienst. Hiervoor geldt</p>...

Lees meer >>

16-6 2021

BIK vervalt met terugwerkende kracht

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021

Lees meer >>

16-6 2021

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&amp;D-samenwerkingsprojecten

Lees meer >>

16-6 2021

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende

Lees meer >>

16-6 2021

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

De staatssecretaris van Financi&euml;n heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor

Lees meer >>

16-6 2021

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een

Lees meer >>

11-6 2021

Vanaf 1 juli weer uren bijhouden

<p>Vanaf 1 juli weer uren bijhouden U komt in aanmerking voor allerlei ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, als u voldoet aan het urencriterium. Dit wil zeggen dat u aannemelijk kunt maken dat u ten minste 1.225 </p>...

Lees meer >>

11-6 2021

Aanvraagloket subsidie praktijkleren geopend

<p>Aanvraagloket subsidie praktijkleren geopend Heeft u in uw bedrijf in het studiejaar 2020/2021 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? U kunt dan sinds 2 juni tot en met 16 september 2021 een subsidie van maximaal € 2.700 per</p>...

Lees meer >>

4-6 2021

Langer en later belastingschulden aflossen

<p>Langer en later belastingschulden aflossen Tot 1 juli 2021 kunt u nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nie</p>...

Lees meer >>

4-6 2021

Laatste kans op aanvraag ‘Regeling bedrijvenschade coronarellen’

<p>Laatste kans op aanvraag ‘Regeling bedrijvenschade coronarellen’ Wilt u nog gebruikmaken van de ‘Regeling bedrijvenschade coronarellen’? Zorg er dan voor dat u de aanvraag uiterlijk 14 juni a.s. 17.00 uur hebt ingediend. U komt</p>...

Lees meer >>

28-5 2021

Start aanvraag tegemoetkoming doorbetaalde kinderopvangkosten tijdens sluitingsperiodes

<p>Start aanvraag tegemoetkoming doorbetaalde kinderopvangkosten tijdens sluitingsperiodes Sinds 15 mei 2021 is de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) opengesteld. U komt in aanmerkin</p>...

Lees meer >>

28-5 2021

Vanaf 1 juni subsidie voor activiteitenplan duurzame inzetbaarheid

<p>Vanaf 1 juni subsidie voor activiteitenplan duurzame inzetbaarheid Samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen op sectoraal niveau subsidie (MDIEU-subsidie) aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van w</p>...

Lees meer >>

21-5 2021

Geef tijdig werkelijke omzet TVL juni-september 2020 door aan RVO

<p>Geef tijdig werkelijke omzet TVL juni-september 2020 door aan RVO Heeft u in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 een voorschot (80%) op de TVL ontvangen? In dat geval hebt u in februari 2021 een e-mail ontvangen van </p>...

Lees meer >>

21-5 2021

Betalingsregeling NOW-terugbetalingen

<p>Betalingsregeling NOW-terugbetalingen Als u gebruik maakt van de NOW-regeling, ontvangt u eerst een voorschot. Die is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. Vervolgens verzoekt u om vaststelling van de definitieve NOW-steun. D</p>...

Lees meer >>

13-5 2021

Aanvraagloket TVL Q1 voor grote bedrijven open

<p>Aanvraagloket TVL Q1 voor grote bedrijven open Sinds afgelopen maandag kunnen ook grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) TVL aanvragen voor het eerste kwartaal (Q1) van 2021. Heel veel tijd krijgt u daarvoor niet, want het a</p>...

Lees meer >>

13-5 2021

Aftrek vast bedrag verblijfskosten eigen rijders 2021

<p>Aftrek vast bedrag verblijfskosten eigen rijders 2021 Bent u een transportondernemer (eigen rijder) die meerdaagse internationale ritten maakt? En geeft u uw winst aan in de inkomstenbelasting? In dat geval kunt u onder voorwaa</p>...

Lees meer >>

7-5 2021

Einde aanvraagtermijn TVL Q1 nadert

<p>Einde aanvraagtermijn TVL Q1 nadert Wilt u nog de tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? Doe dit dan snel, want het aanvraagloket bij RVO.nl is nog tot en met 18 mei 2021 open. Het m</p>...

Lees meer >>

7-5 2021

Aanvraagloket NOW-voorschot april t/m juni nu al open

<p>Aanvraagloket NOW-voorschot april t/m juni nu al open U kunt nu al over de periode april, mei en juni NOW-subsidie aanvragen om uw loonkosten te kunnen blijven betalen. Het aanvraagloket is namelijk vandaag al geopend. Aanvanke</p>...

Lees meer >>

30-4 2021

Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen

<p>Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Zo vervallen de we</p>...

Lees meer >>

30-4 2021

Maak tijdig gebruik van de Vaste Lasten Evenementenbranche

<p>Maak tijdig gebruik van de Vaste Lasten Evenementenbranche Hebt u een bedrijf in de evenementenbranche? U behaalt uw omzet dan vaak in de lente- en zomermaanden. De omzet in de winter ligt een stuk lager, waardoor u vaak niet i</p>...

Lees meer >>

23-4 2021

Controleer en corrigeer voor 1 mei a.s. Wtl-beschikkingen

<p>Controleer en corrigeer voor 1 mei a.s. Wtl-beschikkingen Hebt u de voorlopige berekeningen van het UWV ontvangen? U doet er verstandig aan om deze vóór 1 mei 2022 te (laten) controleren en zo nodig te corrigeren. In deze berek</p>...

Lees meer >>

23-4 2021

Tijd dringt voor aanvragen woonhuissubsidie particuliere rijksmonumenten

<p>Tijd dringt voor aanvragen woonhuissubsidie particuliere rijksmonumenten Bent u eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie? In dat geval kunt u subsidie aanvragen voor de instandhoudingskosten van 2020 bij de Rijksdiens</p>...

Lees meer >>

16-4 2021

Voorkom belastingrente: vraag tijdig voorlopige Vpb-aanslagen aan

<p>Voorkom belastingrente: vraag tijdig voorlopige Vpb-aanslagen aan Moet uw bv over 2020 vennootschapsbelasting betalen? Dien dan vóór 1 mei 2021 een verzoek in om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een a</p>...

Lees meer >>

16-4 2021

Loket ‘NL leert door’ open tot 26 april 2021

<p>Loket ‘NL leert door’ open tot 26 april 2021 Het loket voor de derde subsidieronde in het kader van ‘NL leert door’: ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is nog tot 26 april 17:00 uur open. Sectorale samenwerkingsve</p>...

Lees meer >>

9-4 2021

VL Q1 vanaf 12 april aanvragen met eHerkenning niveau 3

<p>VL Q1 vanaf 12 april aanvragen met eHerkenning niveau 3 Wilt u nog een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal (Q1). Dat kan nog tot en met 18 mei 2021. De aanvraagperiode is namelijk met twee weken</p>...

Lees meer >>

9-4 2021

Eindelijk aanvraagloket open voor tegemoetkoming schade coronarellen

<p>Eindelijk aanvraagloket open voor tegemoetkoming schade coronarellen Hebt u tijdens de coronarellen van 23 tot 28 januari jl. fysieke schade opgelopen aan uw bedrijfspand, inventaris of voorraad? U komt dan mogelijk in aanmerki</p>...

Lees meer >>

2-4 2021

Kortere loondoorbetaling bij ziekte voor werkende AOW’ers per 1 april 2021 gaat níet door!

<p>Kortere loondoorbetaling bij ziekte voor werkende AOW’ers per 1 april 2021 gaat níet door! In de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ (1 januari 2016) was bepaald dat u onder meer bij ziekte van een werkende AOW’er zes w</p>...

Lees meer >>

2-4 2021

Vraag na of de massaalbezwaarprocedure tegen box-3-heffing 2020 voor u zinvol is

<p>Vraag na of de massaalbezwaarprocedure tegen box-3-heffing 2020 voor u zinvol is Ook de bezwaarschriften die gericht zijn tegen de box-3-heffing in de definitieve aanslag inkomstenbelasting (IB) 2020 worden onder voorwaarden aa</p>...

Lees meer >>

28-3 2021

Mag de werkgever een vaccinatiebewijs verlangen van de werknemer?

Nu de coronavaccinaties zijn gestart, is het de verwachting dat bedrijven en instellingen op termijn een vaccinatiebewijs verlangen voor wie toegang wil.

Lees meer >>

27-3 2021

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd

Lees meer >>

27-3 2021

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch

Lees meer >>

27-3 2021

Contouren evenementenregeling

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend

Lees meer >>

27-3 2021

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op

Lees meer >>

27-3 2021

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een

Lees meer >>

26-3 2021

Toch nog langer versoepelde vaste onbelaste reiskostenvergoeding

<p>Toch nog langer versoepelde vaste onbelaste reiskostenvergoeding De verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken vanwege de coronacrisis, hoeft tot 1 juli 2021 geen gevolgen te hebben voor de vaste en onb</p>...

Lees meer >>

26-3 2021

Meld tijdig uw S&O-uren en voorkom een boete

<p>Meld tijdig uw S&#038;O-uren en voorkom een boete Heeft u als werkgever of ondernemer in 2020 gebruikgemaakt van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)? In dat geval komt u als werkgever tot € 350.000 in aanmerki</p>...

Lees meer >>

21-3 2021

Dien suppletieaangifte tijdig in

<p>Dien suppletieaangifte tijdig in Een suppletieaangifte moet u indienen, zodra duidelijk wordt dat u te veel of te weinig btw hebt betaald. Hebt u te weinig btw betaald? In dat geval wordt u 4% belastingrente verschuldigd vanaf </p>...

Lees meer >>

21-3 2021

Benut Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s

<p>Benut Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s Koopt of (financial) leaset u een emissieloze bedrijfsauto, dan kunt u sinds 15 maart jl.  subsidie krijgen op grond van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEB</p>...

Lees meer >>

12-3 2021

Nieuwe aanvraagronde ‘NL leert door’ start 15 maart 2021

<p>Nieuwe aanvraagronde ‘NL leert door’ start 15 maart 2021 Vanaf 15 maart tot 26 april 2021 wordt het loket opengesteld voor de derde subsidieronde in het kader van ‘NL leert door’: ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk</p>...

Lees meer >>

12-3 2021

Maak tijdig gebruik van onbeperkte OVB-vrijstelling

<p>Maak tijdig gebruik van onbeperkte OVB-vrijstelling Bent u starter op de woningmarkt? Dan betaalt u onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting (OVB) bij de aankoop van een woning. Dit geldt ook als u ‘doorstromer’ bent en aan </p>...

Lees meer >>

7-3 2021

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik.

Lees meer >>

7-3 2021

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht

Lees meer >>

7-3 2021

Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden

Lees meer >>

7-3 2021

Weigering toekenning NOW

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari

Lees meer >>

5-3 2021

Einde NOW-3-aanvraag tweede tijdvak nadert

<p>Einde NOW-3-aanvraag tweede tijdvak nadert Sinds 15 februari 2021 kunt u NOW-subsidie aanvragen voor de maanden januari, februari en maart 2021. De aanvraagtermijn voor de NOW-subsidie over het eerste kwartaal van 2021 is kort,</p>...

Lees meer >>

5-3 2021

Laat uw vooraf ingevulde aangifte IB 2020 controleren en aanvullen

<p>Laat uw vooraf ingevulde aangifte IB 2020 controleren en aanvullen  Op 1 maart jl. is de aangifteronde voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 van start gegaan. Hebt u ook een uitnodiging ontvangen voor het doen van uw IB-aang</p>...

Lees meer >>

4-3 2021

Nihil-aangiften gedaan maar nog steeds ondernemer? Kom in actie!

<p>Nihil-aangiften gedaan maar nog steeds ondernemer? Kom in actie! Heeft u minimaal 1 jaar op uw btw-aangiften ingevuld dat u niets hebt aan te geven, waardoor u dus ook geen btw hebt betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst </p>...

Lees meer >>

3-3 2021

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de

Lees meer >>

3-3 2021

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Lees meer >>

3-3 2021

Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Lees meer >>

3-3 2021

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van

Lees meer >>

3-3 2021

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale

Lees meer >>

26-2 2021

Nihil-aangiften gedaan maar nog steeds ondernemer Kom in actie!

<p>Nihil-aangiften gedaan maar nog steeds ondernemer? Kom in actie! Heeft u minimaal 1 jaar op uw btw-aangiften ingevuld dat u niets hebt aan te geven, waardoor u dus ook geen btw hebt betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst </p>...

Lees meer >>

26-2 2021

Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten

<p>Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten Hebt u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat e</p>...

Lees meer >>

19-2 2021

Aanvraagperiode TVL voor het eerste kwartaal 2021 gestart

<p>Aanvraagperiode TVL voor het eerste kwartaal 2021 gestart Sinds 15 februari kunt u bij de RVO met een speciaal formulier een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode 1 januari tot en met maart 2021 (Q1)? Het </p>...

Lees meer >>

19-2 2021

Doe tijdig aangifte schenkbelasting

<p>Doe tijdig aangifte schenkbelasting Heeft u in 2020 van uw ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? U moet dan – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze ee</p>...

Lees meer >>

12-2 2021

Start NOW-3.0-aanvraag tweede tijdvak – zorg dat u op tijd bent

<p>Start NOW-3.0-aanvraag tweede tijdvak – zorg dat u op tijd bent Vanaf 15 februari 2021 kunt u NOW-subsidie aanvragen voor de maanden januari, februari en maart 2021. Na de indiening van de aanvraag, ontvangt u normaliter binnen</p>...

Lees meer >>

12-2 2021

Laat uw WOZ-beschikking controleren

<p>Laat uw WOZ-beschikking controleren Binnenkort valt de WOZ-beschikking 2023 bij op uw (digitale) deurmat. De WOZ-waarde 2023 betreft de waarde van de woning (of het gebouw) op de waardepeildatum 1 januari 2022. Het verdient aan</p>...

Lees meer >>

5-2 2021

Urencriterium zelfstandigenaftrek ook in 2021 versoepeld

<p>Urencriterium zelfstandigenaftrek ook in 2021 versoepeld U kunt aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Voor toepassing van sommige faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet u aan het zogenoemde urencri</p>...

Lees meer >>

5-2 2021

Voorlopig geen aanpassing onbelaste vaste reiskostenvergoeding

<p>Voorlopig geen aanpassing onbelaste vaste reiskostenvergoeding De verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken, hoeft tot 1 april 2021 geen gevolgen te hebben voor de vaste en onbelaste reiskostenvergoedi</p>...

Lees meer >>

29-1 2021

Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen

<p>Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen U kunt langer voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen wegens de voortdurende coronacrisis. De termijn hiervoor is namelijk verlengd tot 1 juli </p>...

Lees meer >>

29-1 2021

Verklaringen tijdens avondklok

<p>Verklaringen tijdens avondklok Op zaterdag 23 januari jl. is de avondklok ingesteld. Het is verboden om tussen 21.00 uur s’ avonds en 4.30 uur ’s ochtends buiten te zijn. Als een werknemer voor het werk tijdens de avondklok toc</p>...

Lees meer >>

22-1 2021

Deadline nadert voor aanvraag TVL voor laatste kwartaal 2020

<p>Deadline nadert voor aanvraag TVL voor laatste kwartaal 2020 Wilt u bij de RVO nog een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 (Q4)? Dan is haast geboden. Op 29 januari </p>...

Lees meer >>

22-1 2021

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

<p>Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken Heeft u bij de koop of verkoop van een onroerende zaak ervoor gekozen om btw-belast te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op</p>...

Lees meer >>

15-1 2021

Voorkom bijbetalen vennootschapsbelasting met belastingrente

<p>Voorkom bijbetalen vennootschapsbelasting met belastingrente Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2021, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting k</p>...

Lees meer >>

15-1 2021

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

<p>Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden Heeft u in 2020 bedragen uitbetaald aan derden die geen werknemer of ondernemer zijn? Denk er dan aan dat u hiervan uiterlijk 31 januari 2021 opgave doet bij de Belastingdienst.</p>...

Lees meer >>

8-1 2021

Gewijzigde tarieven vennootschapsbelasting en box 2

<p>Gewijzigde tarieven vennootschapsbelasting en box 2 Het tarief voor de vennootschapsbelasting en het box-2-tarief zijn gewijzigd per 1 januari 2021. Het 16,5%-tarief voor de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting is </p>...

Lees meer >>

8-1 2021

Laat uw voorlopige aanslag of teruggaaf controleren

<p>Laat uw voorlopige aanslag of teruggaaf controleren Hebt u inkomsten waarover geen loonheffing wordt ingehouden en u pas achteraf inkomstenbelasting moet betalen? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u de verschul</p>...

Lees meer >>

25-12 2020

Tozo 3.0 lening later en langer terugbetalen

<p>Tozo 3.0 lening later en langer terugbetalen Maakt u gebruik van de Tozo-lening van uw gemeente voor bedrijfskapitaal? U zou zonder nadere maatregelen dan op 1 januari 2021 moeten beginnen met het aflossen op deze lening. Maar </p>...

Lees meer >>

18-12 2020

Loket aanvragen NOW 3.0 eerste tijdvak heropend

<p>Loket aanvragen NOW 3.0 eerste tijdvak heropend Het loket voor aanvragen van het eerste tijdvak van NOW 3.0 (oktober tot en met december 2020) was afgelopen maandag 14 december gesloten, maar is inmiddels vanwege de strenge loc</p>...

Lees meer >>

18-12 2020

Tijdig aanvragen doelgroepverklaring LKV’s

<p>Tijdig aanvragen doelgroepverklaring LKV’s Sinds 1 oktober 2020 is de aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) weer verkort van 6 naar 3 maanden na de datum van indiensttreding (doelgroepen 1, 2 en </p>...

Lees meer >>

11-12 2020

Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering 2021 aan

<p>Vraag tijdig S&#038;O-afdrachtvermindering 2021 aan Het loket voor het aanvragen van S&#38;O-afdrachtvermindering voor 2021 is sinds eind oktober geopend. Begint de periode van het S&#38;O-werk op 1 januari 2021, dan moet u uit</p>...

Lees meer >>

11-12 2020

Einde aanvraagtermijn NOW 3.0 eerste tijdvak nadert

<p>Einde aanvraagtermijn NOW 3.0 eerste tijdvak nadert Wilt u nog NOW 3.0-subsidie voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020) aanvragen? Zorg er dan voor dat u de aanvraag uiterlijk 13 december 2020 hebt inged</p>...

Lees meer >>

4-12 2020

Laat uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021 controleren

<p>Laat uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021 controleren U heeft waarschijnlijk inmiddels de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstan</p>...

Lees meer >>

4-12 2020

Benut gratis ontwikkeladvies

<p>Benut gratis ontwikkeladvies Net als in de NOW 2.0-regeling moet u zich ook in de NOW 3.0-regeling inspannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of scholing. Hiervoor zijn sinds dinsdag 1 december </p>...

Lees meer >>

27-11 2020

Loket verlengde TVL-regeling geopend

<p>Loket verlengde TVL-regeling geopend Bent u mkb-ondernemer of zzp’er en verkeert u in zwaar weer vanwege de coronacrisis? U kunt dan sinds 25 november 2020 de verlengde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen via een formul</p>...

Lees meer >>

27-11 2020

Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten horeca

<p>Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten horeca Hebt u een horecabedrijf, dan hebt u waarschijnlijk voorraden aangelegd die u door de verplichte sluiting niet meer kunt gebruiken. Ook hebt u mogelijk investering</p>...

Lees meer >>

20-11 2020

Tijdig aanmelden must voor deelname aan KOR per 1 januari 2021

<p>Tijdig aanmelden must voor deelname aan KOR per 1 januari 2021 Verwacht u dat uw jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 blijft? Dan kan het interessant zijn om u aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR). U be</p>...

Lees meer >>

20-11 2020

Anticipeer op hoger tarief overdrachtsbelasting bij aankoop tweede woning

<p>Anticipeer op hoger tarief overdrachtsbelasting bij aankoop tweede woning Koopt u volgend jaar een woning die u niet als hoofdverblijf gaat gebruiken? In dat geval betaalt u bij de aankoop 8% (!) in plaats van 2% overdrachtsbel</p>...

Lees meer >>

13-11 2020

Start aanvraag voorschot NOW 3.0 eerste tijdvak

<p>Start aanvraag voorschot NOW 3.0 eerste tijdvak Vanaf aanstaande maandag 16 november 2020 om 9.00 uur gaat het loket open voor de aanvraag van NOW 3.0-subsidie voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020). Aa</p>...

Lees meer >>

13-11 2020

Spreiden investeringen voor meer KIA

<p>Spreiden investeringen voor meer KIA Het is zinvol om voor het optimaal benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te bekijken of u bepaalde investeringen nog in 2020 moet doen of dat u die beter kunt doorschuive</p>...

Lees meer >>

9-11 2020

Tijdelijke Coronawet aangenomen

De Eerste Kamer heeft de tijdelijke Coronawet aangenomen. Deze wet vervangt de bestaande

Lees meer >>

9-11 2020

Extra maatregelen coronacrisis

Het kabinet heeft een uitbreiding van het pakket aan maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis

Lees meer >>

9-11 2020

Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021

De staatssecretarissen van FinanciËn hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het

Lees meer >>

9-11 2020

Verlenging afspraken grensarbeiders

De afspraken die Duitsland en Nederland hebben gemaakt over de behandeling van grensarbeiders ten tijde

Lees meer >>

9-11 2020

Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de

Lees meer >>

6-11 2020

Controleer of u moet herinvesteren

<p>Controleer of u moet herinvesteren Hebt u in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst bij verkoop van een bedrijfsmiddel? Controleer dan of dit jaar het laatste jaar is, waarin u de reserve moet gebruiken. D</p>...

Lees meer >>

6-11 2020

Subsidieregeling elektrische personenauto’s alleen nog voor gebruikte auto’s

<p>Subsidieregeling elektrische personenauto’s alleen nog voor gebruikte auto’s Sinds 29 oktober jl. is de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) gewijzigd. U kunt alleen nog subsidie (€ 2.000) krijgen vo</p>...

Lees meer >>

30-10 2020

Uitbreiding TVL-regeling

<p>Uitbreiding TVL-regeling Nu de tweede golf in de coronacrisis een feit is, zijn er aanvullende steunmaatregelen getroffen. Een van die maatregelen betreft de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling stond niet voor alle</p>...

Lees meer >>

30-10 2020

Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten

<p>Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten Hebt u een horecabedrijf, dan hebt u waarschijnlijk voorraden aangelegd die u door de verplichte sluiting niet meer kunt gebruiken. Ook hebt u mogelijk investeringen geda</p>...

Lees meer >>

23-10 2020

Tijd dringt voor TVL-aanvraag eerste periode

<p>Tijd dringt voor TVL-aanvraag eerste periode De TVL-regeling is onlangs met negen maanden verlengd. Maar wilt u nog de TVL van maximaal € 50.000 aanvragen voor de eerste periode (juni tot en met september 2020), dan begint de t</p>...

Lees meer >>

23-10 2020

Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek

<p>Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval u een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met uw bank of a</p>...

Lees meer >>

18-10 2020

Doorlopen vaste (reis)kostenvergoeding vervalt per 2021

Staatssecretaris Vijlbrief keurde goed dat werkgevers voor de vaste reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer de thuiswerkdagen als reisdagen mogen blijven zien. Maatregelen vervallen per 1 januari 2021.

Lees meer >>

16-10 2020

Einde uitstel publicatieplicht anbi-gegevens 2019 nadert

<p>Einde uitstel publicatieplicht anbi-gegevens 2019 nadert Algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) kregen vanwege de coronacrisis maximaal vier maanden langer de tijd om de jaarstukken over 2019 elektronisch te publiceren. Ee</p>...

Lees meer >>

16-10 2020

Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag

<p>Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3. Dit kunt u omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde </p>...

Lees meer >>

9-10 2020

Belastingdienst roept op tot tijdig aanvragen artikel 23-vergunning

<p>Belastingdienst roept op tot tijdig aanvragen artikel 23-vergunning Bent u MKB-ondernemer en importeert u goederen uit het Verenigd Koninkrijk (VK)? U doet er dan verstandig aan om een zogenoemde artikel 23-vergunning aan te vr</p>...

Lees meer >>

9-10 2020

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart

<p>Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart Hebt u gebruikgemaakt van de NOW 1.0-regeling? U hebt die steun dan als voorschot ontvangen. Hoe hoog de steun precies moet zijn, wordt nog vastgesteld op basis van uw fe</p>...

Lees meer >>

2-10 2020

Toch geen vermogenstoets bij Tozo 3.0

<p>Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld Vanaf vandaag 1 oktober 2020 gaat het derde steunpakket van start om de gevolgen van de voortdurende coronacrisis te bestrijden. Een van de maatregelen betreft de verlenging van de Tijdeli</p>...

Lees meer >>

2-10 2020

Vraag tijdig tegemoetkoming amateursportorganisatie aan

<p>Vraag tijdig tegemoetkoming amateursportorganisatie aan De aanvraag van de eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 voor amateursportorganisaties is sinds 22 september jl. eindelijk mogelijk geworden. De tegemoetkoming is </p>...

Lees meer >>

25-9 2020

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor jonge starters op de woningmarkt

<p>Vrijstelling overdrachtsbelasting voor jonge starters op de woningmarkt In het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om starters op de woningmarkt vanaf 1 januari 2021 vrij te stellen van overdrachtsbelasting (OVB). Hieraan</p>...

Lees meer >>

25-9 2020

Opbrengst uit tijdelijk verhuur tuinhuisje toch belast in box 1

<p>Opbrengst uit tijdelijk verhuur tuinhuisje toch belast in box 1 De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de opbrengst uit de tijdelijke verhuur van een tuinhuisje via Airbnb belast is in box 1. Van de opbrengst moet 70% boveno</p>...

Lees meer >>

18-9 2020

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

<p>Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd Een van de maatregelen die op Prinsjesdag 2020 is bekendgemaakt, is dat de zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 7.030) verder wordt afgebouwd dan vorig jaar werd bepaald. De afbouw vindt vanaf</p>...

Lees meer >>

18-9 2020

Box 3 gaat weer veranderen

<p>Box 3 gaat weer veranderen Een andere maatregel betreft de vrijstelling in box 3. Die gaat volgend jaar van € 30.846 naar € 50.000 per belastingplichtige. Hebt u een fiscale partners, dan heeft u samen dus een vrijstelling van </p>...

Lees meer >>

16-9 2020

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet

Lees meer >>

16-9 2020

Beslag OM op banktegoeden

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd

Lees meer >>

16-9 2020

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer >>

11-9 2020

Verzoek tijdig om teruggaaf buitlandse BTW

<p>Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw Bent u een btw-ondernemer aan wie door ondernemers in een andere EU-lidstaat in 2019 buitenlandse btw in rekening is gebracht? Die btw kunt u terugvragen via de Belastingdienst, mits</p>...

Lees meer >>

11-9 2020

Zorg voor tijdige aangifte en betaling verhuurderheffing 2020

<p>Zorg voor tijdige aangifte en betaling verhuurderheffing 2020 Was u op 1 januari 2020 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 per maand? In dat geval bent u verhuurderheffing verschuldi</p>...

Lees meer >>

11-9 2020

Vraag tijdig compensatie transitievergoeding aan bij ontslag na 2 jaar ziekte

<p>Vraag tijdig compensatie transitievergoeding aan bij ontslag na 2 jaar ziekte Sinds 1 april jl. kunt u bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u bij ontslag aan de langdurige zieke werknemer hebt betaa</p>...

Lees meer >>

8-9 2020

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

<p>Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat aan u in 2021 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door </p>...

Lees meer >>

7-9 2020

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op

Lees meer >>

7-9 2020

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een

Lees meer >>

7-9 2020

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige

Lees meer >>

7-9 2020

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin

Lees meer >>

7-9 2020

Besluit functionele valuta aangepast

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de

Lees meer >>

4-9 2020

Start aanvraag tegemoetkoming amateursportorganisatie uitgesteld

<p>Start aanvraag tegemoetkoming amateursportorganisatie uitgesteld De start voor de aanvraag van de eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 voor amateursportorganisaties is uitgesteld van 1 september 2020 naar 8 september 2</p>...

Lees meer >>

28-8 2020

Vraag tijdig subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen

<p>Vraag tijdig subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen Hebt u in uw bedrijf in het studiejaar 2020/2021 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? U kunt dan tot en met 16 september 2021 een subsidie van maximaal € 2.700 p</p>...

Lees meer >>

28-8 2020

Start aanvraag SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

<p>Start aanvraag SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb Als werkgever in het mkb – en zeker nu in coronatijd &#8211; beschikt u vaak over onvoldoende tijd, geld of kennis om uw werknemers te laten leren en ontwikkelen</p>...

Lees meer >>

24-8 2020

Elektrische fiets van de zaak en aansprakelijkheidsrisico

Elektrische fietsen, die werknemers zakelijk gebruiken, vallen niet onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers.

Lees meer >>

24-8 2020

Verkeerd tanken bij leaseauto - schade niet doorbelasten

Als een werknemer tijdens werktijd per ongeluk de verkeerde brandstof tankt óf schade rijdt, dan mag de werkgever het eigen risico niet doorbelasten.

Lees meer >>

24-8 2020

Loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie?

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies en tijdens of na z’n vakantie in quarantaine moet? Wel of geen loondoorbetaling?

Lees meer >>

21-8 2020

Voorkom intrekking van uw btw-nummer

<p>Voorkom intrekking van uw btw-nummer Hebt u minimaal 1 jaar op uw btw-aangiften ingevuld dat u niets hebt aan te geven, waardoor u dus geen btw hebt betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst laat u dan in een brief weten dat</p>...

Lees meer >>

21-8 2020

Toeslagen en kindgebonden budget aanvragen vóór 1 september

<p>Toeslagen en kindgebonden budget aanvragen vóór 1 september Komt u in 2019 voor het eerst in aanmerking voor de zorgtoeslag en/of de huurtoeslag en/of het kindgebonden budget, maar hebt u deze nog niet aangevraagd? Dan moet u n</p>...

Lees meer >>

14-8 2020

Einde aanvraag NOW2.0-regeling nadert

<p>Einde aanvraag NOW2.0-regeling nadert De NOW-regeling is met vier maanden verlengd. U kunt de NOW 2.0 aanvragen als u gedurende vier aaneengesloten kalendermaanden een omzetdaling van ten minste 20% heeft. De omzetdaling wordt </p>...

Lees meer >>

14-8 2020

Vraag tijdig definitieve subsidie praktijkleren aan bij voorschot mbo-praktijkplaatsen

<p>Vraag tijdig definitieve subsidie praktijkleren aan bij voorschot mbo-praktijkplaatsen Hebt u een praktijk- of werkleerplaats in het studiejaar 2019/2020 aangeboden? In dat geval kunt u onder voorwaarden tot uiterlijk 16 septem</p>...

Lees meer >>

7-8 2020

Gratis ontwikkeltraject van start

<p>Gratis ontwikkeltraject van start Sinds begin augustus kan iedere werkende en werkzoekende kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee kunt u zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen die</p>...

Lees meer >>

7-8 2020

Controleer LIV/LKV-beschikkingen 2019

<p>Controleer LIV/LKV-beschikkingen 2019 Uiterlijk eind juli 2020 hebt u als u daarvoor in 2019 in aanmerking kwam, de beschikking voor het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) of het Loonkostenvoordeel (LKV) voor een of meerdere werknemer</p>...

Lees meer >>

3-8 2020

Op Prinsjesdag wordt een nieuw plan voor box 3 gepresenteerd

<p>Op Prinsjesdag wordt een nieuw plan voor box 3 gepresenteerd De vorige staatssecretaris van Financiën had september vorig jaar de contouren van een aanpassing in box 3 gepresenteerd. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld</p>...

Lees meer >>

3-8 2020

Aanvraagformulier Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar

<p>Aanvraagformulier Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar Sinds deze week kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden aangevraagd. De TVL is de opvolger van de TOGS. De TVL betreft een tijdelijke subsidieregeling om g</p>...

Lees meer >>

3-8 2020

Ledenparlement FNV stemt in met pensioenakkoord

<p>Ledenparlement FNV stemt in met pensioenakkoord Het heeft wat voeten in de aarde gehad; maar op 19 juni jongstleden zijn de grote lijnen van het pensioenakkoord bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat alle pensioenregelingen in </p>...

Lees meer >>

3-8 2020

Vaste reiskostenvergoeding in coronatijd

<p>Vaste reiskostenvergoeding in coronatijd Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis tot een veranderd reispatroon. Dat kan ertoe leiden dat u als werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of </p>...

Lees meer >>

3-8 2020

Sinds 1 juli langer geboorteverlof partner

<p>Sinds 1 juli langer geboorteverlof partner Vanaf 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer moet dit verlof opnemen binnen 6 maanden na d</p>...

Lees meer >>

3-8 2020

Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen uitgestelde belasting

<p>Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen uitgestelde belasting Heeft u gebruikgemaakt van de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling voor uw belastingaanslagen vanwege de uitbraak van het coronavirus? Dan kan h</p>...

Lees meer >>

3-8 2020

Deadline aanvraag TOFA nadert

<p>Deadline aanvraag TOFA nadert Het loket voor de aanvraag van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele krachten (TOFA) is nog tot en met zondag 26 juli a.s. open. U komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming als u een</p>...

Lees meer >>

3-8 2020

Vraag subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen

<p>Vraag subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen Heeft u in uw bedrijf in het studiejaar 2019/2020 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? U kunt dan tot uiterlijk 16 september 2020 subsidie aanvragen als tegemoetkoming </p>...

Lees meer >>

3-8 2020

Eenmalige tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

<p>Eenmalige tegemoetkoming voor amateursportorganisaties Amateursportorganisaties kunnen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 krijgen voor de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Daaronder worden</p>...

Lees meer >>

3-8 2020

Invulling geven aan de inspanningsverplichting scholing bij NOW 2.0

<p>Invulling geven aan de inspanningsverplichting scholing bij NOW 2.0 Heeft u NOW 2.0 aangevraagd bij het UWV? In dat geval moet u zich inspannen om uw werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholin</p>...

Lees meer >>

29-7 2020

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen

Lees meer >>

29-7 2020

Regeling TOFA twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het

Lees meer >>

29-7 2020

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een

Lees meer >>

29-7 2020

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst

Lees meer >>

29-7 2020

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze

Lees meer >>

19-6 2020

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen.

Lees meer >>

19-6 2020

Verkorting maximale betaaltermijn

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten

Lees meer >>

19-6 2020

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven

Lees meer >>

19-6 2020

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

De staatssecretarissen van Financi&euml;n hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor

Lees meer >>

19-6 2020

Tozo niet voor student-ondernemers

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen

Lees meer >>

4-6 2020

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten

Lees meer >>

4-6 2020

Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan

In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty&rsquo;s wil het kabinet een bronbelasting op

Lees meer >>

4-6 2020

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financien en Economische Zaken en Klimaat hebben

Lees meer >>

4-6 2020

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd. De KKC is bedoeld voor

Lees meer >>

4-6 2020

Verlenging afspraken grensarbeiders

De afspraken, die Nederland en Belgi&euml; hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van

Lees meer >>

24-3 2020

Reiskosten tijdens corona

Op dit moment werken veel mensen in Nederland thuis. Zij hoeven niet te reizen voor hun werk. Maar hoe zit het dan met de reiskostenvergoeding, als daar een vast bedrag per maand voor is afgesproken? Mag u dit bedrag dan nog wel onbelast uitkeren?

Lees meer >>

24-3 2020

Wettelijke vakantiedagen vervallen niet als werkgever werknemer niet informeert

Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen, als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Dit mag bekend verondersteld worden.

Lees meer >>

24-3 2020

Vast contract - ketenbepaling onder de WAB

De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract is verruimd. Tot 1 januari 2020 was er de 3x2x6-regeling: 3 tijdelijke contracten in 2 jaar met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. De nieuwe regel is 3x3x6.

Lees meer >>

24-3 2020

Structurele overwerkvergoeding is onderdeel vakantieloon

Heeft een werknemer recht op betaling van de vergoeding van overuren als onderdeel van het loon dat hij ontving voor opgenomen vakantieverlof? De rechtbank heeft uitspraak gedaan.

Lees meer >>

24-3 2020

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april 2020

Binnenkort kunnen werkgevers bij het UWV compensatie vragen voor betaalde transitievergoedingen aan werknemers die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn. Het UWV zal vanaf 1 april een formulier online zetten.

Lees meer >>

24-3 2020

12 tips om zo optimaal mogelijk vanuit huis te werken

De uitbraak en vliegensvlugge verspreiding van het coronavirus in Nederland raakt ons allemaal en vraagt van alle mensen en organisaties aanpassingen. Thuiswerken is daar één van. 12 tips om optimaal thuis te werken.

Lees meer >>

23-3 2020

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de

Lees meer >>

23-3 2020

Rechtspraak gesloten tot 6 april

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken,

Lees meer >>

23-3 2020

Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand

De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het

Lees meer >>

23-3 2020

Ontslag op staande voet

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een

Lees meer >>

23-3 2020

Banken verlenen uitstel van betaling

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een

Lees meer >>

26-2 2020

Coronavirus - dit kunnen werkgevers en werknemers zelf doen

Het coronavirus COVID-19 is nog niet in Nederland geconstateerd, maar de mogelijkheid dat het hier komt is wel degelijk aanwezig. Werkgevers en werknemers kunnen zich voorbereiden om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen.

Lees meer >>

25-2 2020

Let op bij afkoopsom leaseauto bij uitdiensttreding

Als een werkgever een auto ter beschikking stelt, dan ligt hier een contract aan ten grondslag. In een aantal van deze contracten staat dat de werknemer bij uitdiensttreding alle kosten moet betalen van het voortijdig inleveren van de auto.

Lees meer >>

25-2 2020

Geen KvK-nummer - geen eHerkenning

Circa 40.000 fiscale eenheden zonder KvK-nummer kunnen geen eHerkenning aanvragen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Lees meer >>

25-2 2020

Fietsen via cafetariaregeling

Op dit moment krijgen wij veel vragen over de fiscale behandeling van de fiets en de bijbehorende overeenkomsten. Hoe zat het ook alweer met de fiets?

Lees meer >>

25-2 2020

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Lees meer >>

24-1 2020

Compensatie transitievergoeding ook na pensioenleeftijd?

Als een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is, kan hij verzoeken een arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Dit lijkt gaandeweg wel bekend. Maar als de werknemer inmiddels met pensioen is?

Lees meer >>

24-1 2020

Roken tijdens werktijd - kan dat nog?

Sinds 1 januari 2004 geldt er een rookverbod voor bedrijven. Werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek.

Lees meer >>

24-1 2020

Fiets van de zaak - graag of toch liever niet?

Een werkgever heeft verschillende mogelijkheden om de reiskosten die een werknemer voor zakelijke reizen en voor het woon-/werkverkeer moet maken onbelast te vergoeden.

Lees meer >>

24-1 2020

Uitstel voor opstellen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Eén van de verplichtingen om voor een lage WW-premie in aanmerking te komen is de aanwezigheid van een schriftelijke arbeidsovereenkomst die geen oproepovereenkomst is.

Lees meer >>

24-1 2020

Je jaaropgave eenvoudig uitgelegd

Jaarlijks ontvang je van je werkgever een jaaropgave. Heb je meerdere werkgevers, dan zal je van iedere werkgever een jaaropgave ontvangen. Maar wat staat er eigenlijk allemaal op de jaaropgave? Wat betekenen de begrippen?

Lees meer >>

15-1 2020

Wetenswaardigheden en attentiepunten 2020

New Vision Groep ondersteunt je bij fiscale en financiële zaken. Daarom hebben wij in deze digitale brochure enkele wetenswaardigheden en attentiepunten voor 2020 overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Lees meer >>

19-12 2019

Scholing tijdens verzuim – wat zijn de rechten en plichten?

In het kader van re-integratie tijdens verzuim zijn werkgevers verplicht hun medewerkers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de functie of arbeidscontract.

Lees meer >>

19-12 2019

Rittenregistratie ook bij verklaring ‘geen privégebruik’

Het Hof in Den Bosch oordeelt dat een werknemer terecht navorderingsaanslagen heeft gekregen voor het niet bijhouden van een rittenregistratie.

Lees meer >>

19-12 2019

Geen RIenE dan direct opeisbare boete

Wij signaleren dat veel werkgevers, die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten, nog geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben laten uitvoeren.

Lees meer >>

19-12 2019

De opzegging van het arbeidscontract na de pensioengerechtigde leeftijd

Als een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Lees meer >>

19-12 2019

Pas op met ontslag op staande voet!

Onlangs werd een watersportbedrijf door de rechter in Den Haag veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van € 25.000 aan een op staande voet ontslagen monteur.

Lees meer >>

24-11 2019

Actiepunten eind 2019

New Vision Groep ondersteunt je bij fiscale en financiële zaken. Daarom hebben wij in deze digitale brochure enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Lees meer >>

16-11 2019

Voorkom verliesverdamping

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren,

Lees meer >>

16-11 2019

Investeringsaftrek

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De

Lees meer >>

16-11 2019

Gebruik eHerkenning

Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte

Lees meer >>

16-11 2019

Verbreking fiscale eenheid op verzoek

Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er

Lees meer >>

16-11 2019

Transitievergoeding

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een

Lees meer >>

16-11 2019

Eindelijk duidelijkheid over slapende dienstverbanden

Begin november 2019 heeft De Hoge haar oordeel gegeven over het beëindigen van een slapend dienstverband op verzoek van de werknemer.

Lees meer >>

16-11 2019

Moet je als werkgever een ziekmelding wegens een kater accepteren?

Stel: een werknemer meldt zich ziek en geeft daarvoor als reden (ongevraagd) dat hij een flinke kater heeft. Moet je dit als werkgever accepteren? Met andere woorden, heeft de werknemer ook in dat geval recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?

Lees meer >>

16-11 2019

Is een All-in uurloon toegestaan zelfs als het niet op de loonstrook staat?

De meeste werkgevers denken dat een all-in uurloon alleen mag, als dit op de salarisstrook gespecificeerd wordt. Een all-in uurloon omvat niet alleen het wettelijk verplichte vakantiegeld (8%), maar ook de compensatie voor vakantiedagen.

Lees meer >>

16-11 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het zal u niet ontgaan zijn: op het gebied van arbeidsrecht staan veranderingen op stapel die de dagelijkse praktijk voor u als werkgever gaan beïnvloeden. Op hoofdlijnen zijn dit de wijzigingen die per 1 januari 2020 in werking treden.

Lees meer >>

25-10 2019

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Lees meer >>

25-10 2019

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw

Lees meer >>

25-10 2019

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning

Lees meer >>

25-10 2019

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger

Lees meer >>

25-10 2019

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd

Lees meer >>

5-8 2019

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een

Lees meer >>

5-8 2019

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren.

Lees meer >>

5-8 2019

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk,

Lees meer >>

5-8 2019

Aanmelding nieuwe KOR

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt

Lees meer >>

5-8 2019

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financi&euml;n gevraagd om de zogenaamde

Lees meer >>

17-3 2019

Alcoholtest op werkvloer alleen met wettelijke regeling

Werkgevers die hun personeel op alcohol, drugs of medicijnen willen testen mogen dit alleen doen als daar specifieke wetgeving voor bestaat.

Lees meer >>

17-3 2019

Kwart miljoen bv’s te laat met deponeren jaarstukken

Bijna 30 procent van de bijna 900.000 bv’s en nv’s in Nederland had eind 2018 de verplichte deponering van de jaarcijfers over 2017 nog niet op orde.

Lees meer >>

17-3 2019

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de

Lees meer >>

17-3 2019

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot

Lees meer >>

17-3 2019

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

De staatssecretaris van Financi&euml;n heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het

Lees meer >>

10-3 2019

Probleem uitvoering kindgebonden budget

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al

Lees meer >>

10-3 2019

Tot 1.000 km is een auto nieuw

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer

Lees meer >>

10-3 2019

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een

Lees meer >>

10-3 2019

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat

Lees meer >>

10-3 2019

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter

Lees meer >>

25-2 2019

Verdeling koopsom onderneming

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de

Lees meer >>

25-2 2019

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door

Lees meer >>

25-2 2019

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de

Lees meer >>

25-2 2019

Forensenbelasting

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun

Lees meer >>

25-2 2019

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg

Lees meer >>

18-2 2019

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder

Lees meer >>

18-2 2019

Discriminatie sollicitante

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en

Lees meer >>

18-2 2019

Oplopende schuld dga

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal

Lees meer >>

18-2 2019

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in

Lees meer >>

11-2 2019

Arbeidsmarktwet aangenomen - werkgevers blij met afzwakking

Een meerderheid van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie stemde in met de wet die de rechten van flexwerkers meer in lijn moet brengen met die van werknemers in vaste dienst.

Lees meer >>

10-2 2019

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU

Lees meer >>

10-2 2019

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende

Lees meer >>

10-2 2019

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en

Lees meer >>

10-2 2019

Vrije ruimte werkkostenregeling vernieuwd

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun

Lees meer >>

4-2 2019

Landelijke Landbouwnormen 2018

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen

Lees meer >>

4-2 2019

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de

Lees meer >>

4-2 2019

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere

Lees meer >>

4-2 2019

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar

Lees meer >>

4-2 2019

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende

Lees meer >>

25-1 2019

Driekwart online retailers kent nieuwe beveiligingsstandaard niet

Driekwart van de Europese online retailers is niet op de hoogte van de nieuwe beveiligingsstandaard, EMV 3-D Secure, volgens Mastercard.

Lees meer >>

25-1 2019

Schenking kort voor overlijden

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt

Lees meer >>

25-1 2019

Niet twee keer afschrijven op goodwill

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en

Lees meer >>

25-1 2019

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een

Lees meer >>

25-1 2019

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is

Lees meer >>

25-1 2019

Kamervragen aangifte omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee

Lees meer >>

18-1 2019

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25

Lees meer >>

18-1 2019

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een

Lees meer >>

18-1 2019

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden

Lees meer >>

14-1 2019

Winst bij verkoop grond belast

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

Lees meer >>

14-1 2019

Te late inkeer

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Lees meer >>

14-1 2019

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

Lees meer >>

14-1 2019

Besteding geleend geld aan eigen woning

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Lees meer >>

6-1 2019

Driekwart Europese online retailers kent nieuwe beveiligingsstandaard niet

Driekwart van de Europese online retailers is niet op de hoogte van de nieuwe beveiligingsstandaard, EMV 3-D Secure, volgens Mastercard.

Lees meer >>

6-1 2019

Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000

Lees meer >>

6-1 2019

Aftrekposten ondernemers 2019

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de

Lees meer >>

6-1 2019

Investeringsaftrek 2019

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer >>

6-1 2019

Tarieven en heffingskortingen 2019

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als

Lees meer >>

6-1 2019

Wijzigingen loonbelasting

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een

Lees meer >>

28-12 2018

Werkgevers kunnen vrije ruimte benutten voor bonus

Werkgevers die een royaal gebaar willen maken en aan het einde van 2018 nog vrije ruimte over hebben, kunnen die die vrije ruimte benutten als ze een of meer werknemers een bonus willen geven.

Lees meer >>

28-12 2018

Belastingplan 2019 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Het Belastingplan 2019 omvat

Lees meer >>

28-12 2018

Nieuwe btw-identificatienummers voor eenmanszaken

Het huidige btw-identificatienummer van eenmanszaken omvat het burgerservicenummer (BSN) van de

Lees meer >>

28-12 2018

Evaluatie middelingsregeling

Het ministerie van Financiën heeft een evaluatie van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting uit

Lees meer >>

16-12 2018

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat

Lees meer >>

16-12 2018

Belastingdeel heffingskortingen

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel.

Lees meer >>

16-12 2018

Plan invoeren vliegbelasting

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een

Lees meer >>

16-12 2018

Voortgang vervanging Wet DBA

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van

Lees meer >>

16-12 2018

Verkoopkosten deelneming

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een

Lees meer >>

9-12 2018

Vijf trends binnen de retail in 2019

IGD voorspelt een aantal trends op het gebied van technologische innovatie en winkelervaringen voor de internationale retailsector in 2019.

Lees meer >>

9-12 2018

Subsidieregeling praktijkleren gaat definitief door tot 2023

Er is een wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd. Ten eerste is de looptijd van de regeling, zoals eerder aangekondigd, verlengd tot 2023.

Lees meer >>

9-12 2018

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Lees meer >>

9-12 2018

Navordering wegens kwade trouw

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake

Lees meer >>

1-12 2018

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom

Lees meer >>

1-12 2018

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van

Lees meer >>

1-12 2018

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn

Lees meer >>

1-12 2018

Premiepercentage Zvw 2019

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor

Lees meer >>

1-12 2018

Vernieuwing rulingpraktijk

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk

Lees meer >>

25-11 2018

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor

Lees meer >>

25-11 2018

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de

Lees meer >>

25-11 2018

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het

Lees meer >>

25-11 2018

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het

Lees meer >>

16-11 2018

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een

Lees meer >>

16-11 2018

Optimaliseer uw giftenaftrek

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn

Lees meer >>

16-11 2018

Btw-heffing kortingsbonnen

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van

Lees meer >>

16-11 2018

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te

Lees meer >>

16-11 2018

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het

Lees meer >>

12-11 2018

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf

Lees meer >>

12-11 2018

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van

Lees meer >>

12-11 2018

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een

Lees meer >>

12-11 2018

Minimumloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Lees meer >>

6-11 2018

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de

Lees meer >>

6-11 2018

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet

Lees meer >>

6-11 2018

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota

Lees meer >>

27-10 2018

Maximale transitievergoeding 2019

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De

Lees meer >>

27-10 2018

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de

Lees meer >>

27-10 2018

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op

Lees meer >>

27-10 2018

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich

Lees meer >>

27-10 2018

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een

Lees meer >>

20-10 2018

Cybercrime kan winkelier de kop kosten

Als een winkelier wordt getroffen door cybercriminaliteit, is de schade gemiddeld € 53.678. Dat baart Detailhandel Nederland zorgen.

Lees meer >>

20-10 2018

Wijziging verdeling vermogen in box 3

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere

Lees meer >>

20-10 2018

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet

Lees meer >>

20-10 2018

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer.

Lees meer >>

14-10 2018

5 groeitips voor MKB-ers

Digitalisering biedt bedrijven kansen om te groeien. Maar waar moet je als ondernemer beginnen?

Lees meer >>

14-10 2018

Zwitsers bankgeheim ter ziele

Met de uitwisseling van informatie over bankrekening met buitenlandse autoriteiten hebben de Zwitsers het bankgeheim echt ten grave gedragen.

Lees meer >>

14-10 2018

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand

Lees meer >>

14-10 2018

Behandelschema Belastingplan 2019

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het

Lees meer >>

14-10 2018

Jachtkosten niet zakelijk

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de

Lees meer >>

7-10 2018

Kleindochter geen pleegkind van oma

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het

Lees meer >>

7-10 2018

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen

Lees meer >>

7-10 2018

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per

Lees meer >>

7-10 2018

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van

Lees meer >>

28-9 2018

Onterecht ontslag op staande voet

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van

Lees meer >>

28-9 2018

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer

Lees meer >>

28-9 2018

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan

Lees meer >>

28-9 2018

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen

Lees meer >>

24-9 2018

Maatregelen vennootschapsbelasting

TarievenHet tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot en met

Lees meer >>

24-9 2018

Maatregelen omzetbelasting

Laag tariefIn het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen van

Lees meer >>

24-9 2018

Maatregelen loonbelasting

Looptijd 30%-regelingUit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een belastingvrije

Lees meer >>

24-9 2018

Maatregelen inkomstenbelasting

Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan

Lees meer >>

24-9 2018

Prinsjesdag 2018

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd. Waar we

Lees meer >>

14-9 2018

Planning Financiën voor restant 2018

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning voor de laatste maanden van

Lees meer >>

14-9 2018

Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

De betaalde rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. De

Lees meer >>

14-9 2018

Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij

Lees meer >>

9-9 2018

Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de aanslag

Lees meer >>

9-9 2018

Internetconsultatie rulingpraktijk

De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling is

Lees meer >>

9-9 2018

Vaste kracht ten onrechte ontslagen

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel van de

Lees meer >>

9-9 2018

Kamervragen lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het lage-inkomensvoordeel

Lees meer >>

9-9 2018

Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door een

Lees meer >>

3-9 2018

Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden

Lees meer >>

3-9 2018

Bepaling hoofdverblijf

De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de

Lees meer >>

3-9 2018

Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met deze fundamentele

Lees meer >>

3-9 2018

Buitenlandse btw terugvragen

Ondernemers, die in 2017 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer >>

25-8 2018

Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd

Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad zijn Kamervragen gesteld aan de minister van

Lees meer >>

25-8 2018

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd

In de cao voor het verzekeringsbedrijf is bepaald dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op

Lees meer >>

25-8 2018

Recht op KIA voor maat in maatschap

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in de

Lees meer >>

25-8 2018

Fiscale gevolgen echtscheidingsconvenant

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd over fiscale gevolgen van een echtscheidingsconvenant.

Lees meer >>

25-8 2018

Geen eigenwoningschuld

Door een privépersoon, die geen ondernemer is, betaalde rente van schulden is alleen aftrekbaar als de

Lees meer >>

19-8 2018

Gebruik geen fictief BSN

De Belastingdienst waarschuwt werkgevers voor het invullen van een fictief BSN-nummer voor werknemers. Dat mag niet, ook niet als het werkelijke BSN-nummer van de werknemer niet bekend is.

Lees meer >>

19-8 2018

Houd op van accountants het onmogelijke te verwachten

De accountant stelt vast of de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Helaas kan de jaarrekening een materiële fout bevatten als gevolg van fraude. En als dat uitkomt, dan is de accountant het haasje.

Lees meer >>

19-8 2018

Bewijs van beperkt privégebruik auto

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit

Lees meer >>

19-8 2018

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen,

Lees meer >>

19-8 2018

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met

Lees meer >>

12-8 2018

Geen werk, geen loon

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op

Lees meer >>

12-8 2018

Aanvragen subsidie praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen

Lees meer >>

12-8 2018

Naheffing parkeerbelasting

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld

Lees meer >>

3-8 2018

Productiefout in 5000 paspoorten en identiteitskaarten

Bij de productie van zo'n 5000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich een technisch probleem voorgedaan waardoor één van de elektronische echtheidskenmerken niet werkt.

Lees meer >>

3-8 2018

Geen aftrek voorbelasting business seats

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor

Lees meer >>

3-8 2018

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan

Lees meer >>

3-8 2018

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van

Lees meer >>

3-8 2018

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de

Lees meer >>

3-8 2018

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder

Lees meer >>

22-7 2018

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het

Lees meer >>

22-7 2018

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding

Lees meer >>

22-7 2018

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening

Lees meer >>

22-7 2018

Problemen met loonkostenvoordeel na stage

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen

Lees meer >>

22-7 2018

Nationaal sportakkoord

De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties

Lees meer >>

16-7 2018

Vliegbelasting

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met

Lees meer >>

16-7 2018

Uitbreiding geboorteverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra

Lees meer >>

16-7 2018

Jeugd-LIV

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie

Lees meer >>

16-7 2018

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al

Lees meer >>

16-7 2018

Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair

Lees meer >>

24-6 2018

Geen versoepeling aflossingsverplichting

De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de

Lees meer >>

24-6 2018

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met

Lees meer >>

24-6 2018

Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een

Lees meer >>

24-6 2018

WBSO in 2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse

Lees meer >>

24-6 2018

Fiscale aspecten cryptovaluta

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven over

Lees meer >>

18-6 2018

Groeipad naar continuous assurance

De afgelopen decennia hebben de ontwikkelingen in de IT een significante invloed op organisaties gehad. Als gevolg daarvan is de bedrijfsomgeving sterk veranderd.

Lees meer >>

18-6 2018

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in

Lees meer >>

18-6 2018

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die

Lees meer >>

18-6 2018

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te

Lees meer >>

18-6 2018

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen

Lees meer >>

18-6 2018

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor

Lees meer >>

10-6 2018

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De

Lees meer >>

10-6 2018

Belastingdienst niet klaar voor AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt

Lees meer >>

10-6 2018

Scholingsuitgaven

Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan

Lees meer >>

10-6 2018

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien

Lees meer >>

5-6 2018

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschaps- en

Lees meer >>

5-6 2018

De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de

Lees meer >>

5-6 2018

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een

Lees meer >>

27-5 2018

Acht EU-landen missen deadline AVG

Acht van de 28 EU-landen zijn niet op tijd met het omzetten van de nieuwe Europese wetgeving rond privacy- en gegevensbescherming in nationale wetten.

Lees meer >>

27-5 2018

Coulance voor mkb-ondernemers rond AVG

MKB Nederland hoopt op coulance voor ondernemers als op 25 mei de nieuwe privacywet AVG ingaat. Ondernemers die hun zaken niet op orde hebben riskeren een geldboete.

Lees meer >>

27-5 2018

Verzuimboete

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid

Lees meer >>

27-5 2018

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing

Lees meer >>

27-5 2018

Non-concurrentiebeding

Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet

Lees meer >>

22-5 2018

Aanzegverplichting

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting.

Lees meer >>

22-5 2018

Gebruikelijk loon

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de

Lees meer >>

22-5 2018

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over

Lees meer >>

22-5 2018

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen

Lees meer >>

15-5 2018

De nieuwe privacywetgeving en uw onderneming - wat er absoluut op orde moet zijn.

Robbin Borst en Gregor Kruijssen hebben samen met Marieke van Gelder een boek over de gevolgen van de AVG voor de ondernemer geschreven.

Lees meer >>

13-5 2018

Handreiking AVG voor IT-auditors

Norea, de beroepsorganisatie van IT-auditors, heeft een handreiking gepubliceerd voor auditprofessionals in het kader van de nieuwe privacywetgeving, het zogeheten Privacy Control Framework (PCF).

Lees meer >>

13-5 2018

Verkeerd beeld van accountancy ontstaan

De accountancy is de afgelopen jaren veel negatiever in het nieuws gekomen dan terecht is. Dat vindt advocaat Jan Garvelink, partner van het Amsterdamse kantoor Blaisse en huisadvocaat van enkele grote accountantsfirma’s.

Lees meer >>

13-5 2018

Ketenregeling arbeidsrecht

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde

Lees meer >>

13-5 2018

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden

Lees meer >>

13-5 2018

Kwalificatie eigen woning

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt

Lees meer >>

7-5 2018

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun

Lees meer >>

7-5 2018

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een

Lees meer >>

7-5 2018

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun

Lees meer >>

1-5 2018

Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers

Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt omschreven

Lees meer >>

1-5 2018

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de

Lees meer >>

1-5 2018

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze

Lees meer >>

22-4 2018

Aansprakelijkheid werkgever

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de

Lees meer >>

22-4 2018

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak

Lees meer >>

22-4 2018

Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de

Lees meer >>

22-4 2018

Kamerbrief positie bedrijfsarts

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever

Lees meer >>

13-4 2018

Aanzegverplichting

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van

Lees meer >>

13-4 2018

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen

Lees meer >>

13-4 2018

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale

Lees meer >>

13-4 2018

Herinvesteringsreserve en emigratie

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen

Lees meer >>

11-4 2018

Dien BTW jaarsuppletie over 2017 vóór 1 april 2018 in! (Bron: Van Vilsteren BTW Advies)

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht een BTW suppletieaangifte in te dienen op het moment dat

Lees meer >>

11-4 2018

Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de

Lees meer >>

11-4 2018

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de

Lees meer >>

11-4 2018

Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om

Lees meer >>

11-4 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger

Lees meer >>

29-3 2018

Masterclass AVG

Vandaag weer een succesvolle Masterclass over de AVG gegeven

Lees meer >>

25-3 2018

Mogelijk fout in aanslag Vpb

De definitieve aanslagen vennootschapsbelasting met als datum 24 maart 2018 bevatten mogelijk een fout. Dat laat de Belastingdienst weten.

Lees meer >>

25-3 2018

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en

Lees meer >>

25-3 2018

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de

Lees meer >>

25-3 2018

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening

Lees meer >>

18-3 2018

Hoge Raad stelt Bovag in ongelijk over pensioenverdeling

Bovag is teleurgesteld en verbaasd over de uitspraak van de Hoge Raad in de cassatiezaak over de pensioenpremieverdeling.

Lees meer >>

18-3 2018

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het

Lees meer >>

18-3 2018

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de

Lees meer >>

18-3 2018

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere

Lees meer >>

12-3 2018

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk

Lees meer >>

12-3 2018

Onzakelijke lening

Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige

Lees meer >>

12-3 2018

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun

Lees meer >>

12-3 2018

Arbeids- of stageovereenkomst?

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die

Lees meer >>

12-3 2018

Let op belastingrente; is de voorlopige aanslag 2017 hoog genoeg?

Per 1 maart jongstleden heeft de belastingdienst het startsein gegeven voor het indienen van de aangiften

Lees meer >>

5-3 2018

Controleer de WOZ-waarde van uw woning

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking

Lees meer >>

5-3 2018

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van

Lees meer >>

5-3 2018

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte

Lees meer >>

5-3 2018

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de

Lees meer >>

24-2 2018

Rulings procedureel niet altijd in orde

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000

Lees meer >>

24-2 2018

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te

Lees meer >>

24-2 2018

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de

Lees meer >>

24-2 2018

Kamervragen slapende dienstverbanden

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen

Lees meer >>

24-2 2018

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de

Lees meer >>

18-2 2018

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22%

Lees meer >>

18-2 2018

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over

Lees meer >>

18-2 2018

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij

Lees meer >>

11-2 2018

Werkgevers moeten werkkostenregeling toetsen

De Belastingdienst wijst werkgevers er op dat de komende tijd moet worden getoetst of ze in 2017 binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) zijn gebleven of niet.

Lees meer >>

11-2 2018

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de

Lees meer >>

11-2 2018

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de

Lees meer >>

11-2 2018

Nieuw modelkoopcontract woningen

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het

Lees meer >>

11-2 2018

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen

Lees meer >>

5-2 2018

Verplicht privévermogen

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk

Lees meer >>

5-2 2018

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie

Lees meer >>

5-2 2018

Geen laag tarief voor parkeren

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark

Lees meer >>

5-2 2018

Vorming voorziening

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als

Lees meer >>

28-1 2018

Verbouw kantoorpand tot woning

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het

Lees meer >>

28-1 2018

Planningsbrief ministerie van Financiën

De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer

Lees meer >>

28-1 2018

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting

Lees meer >>

28-1 2018

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze

Lees meer >>

19-1 2018

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het

Lees meer >>

19-1 2018

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief

Lees meer >>

19-1 2018

Verrekening van verliezen

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren.

Lees meer >>

14-1 2018

Asbestsanering monumentenpand

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand

Lees meer >>

14-1 2018

Overtreding geheimhoudingsbeding

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

Lees meer >>

8-1 2018

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een

Lees meer >>

8-1 2018

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de

Lees meer >>

8-1 2018

Wijzigingen inkomstenbelasting

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000

Lees meer >>

8-1 2018

Investeringsaftrek 2018

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer >>

8-1 2018

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 €

Lees meer >>

2-1 2018

7400 datalekken bij Autoriteit Persoonsgegevens gemeld

In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn er 7400 datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2016 toen het om ruim 3900 datalekken ging.

Lees meer >>

2-1 2018

Helft geïnstalleerde software niet up-to-date

Bijna de helft van alle software die Windows-gebruikers op hun systeem geïnstalleerd hebben is niet up-to-date, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer >>

2-1 2018

De opkomst van Urban Data Centers

Urban Data Centers (UDC’s) worden in een vlot tempo over het land uitgerold. Inmiddels zijn er acht UDC’s geopend. Het CBS is door de samenwerkingen met gemeenten op data-gebied een nieuwe weg ingeslagen.

Lees meer >>

24-12 2017

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over

Lees meer >>

24-12 2017

Onderzoek naar IKEA-rulings

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft

Lees meer >>

24-12 2017

Diverse uitkeringsbedragen 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband

Lees meer >>

24-12 2017

Belastingplan 2018 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het

Lees meer >>

15-12 2017

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer

Lees meer >>

15-12 2017

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

Lees meer >>

15-12 2017

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken

Lees meer >>

15-12 2017

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband

Lees meer >>

15-12 2017

Verlengde navorderingstermijn

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

Lees meer >>

10-12 2017

Verrekening ingehouden loonheffing

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing

Lees meer >>

10-12 2017

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten

Lees meer >>

10-12 2017

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten

Lees meer >>

10-12 2017

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27

Lees meer >>

3-12 2017

Bpm bij huur buitenlandse auto

Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm

Lees meer >>

3-12 2017

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het

Lees meer >>

3-12 2017

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30

Lees meer >>

26-11 2017

Compliance aan privacywetgeving: Informatiebeveiliging

Vanaf eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Hoe bereidt uw organisatie zich hierop voor?

Lees meer >>

26-11 2017

Eindejaarstips schenken en erven

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te

Lees meer >>

26-11 2017

Eindejaarstips eigen woning

Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om

Lees meer >>

26-11 2017

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. Met ingang

Lees meer >>

19-11 2017

Kabinetsreactie op Paradise Papers

Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief

Lees meer >>

19-11 2017

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft

Lees meer >>

19-11 2017

Extra kosten kleding en beddengoed

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten

Lees meer >>

15-11 2017

Werken bij New Vision

Zoek jij een uitdagende job in de controlepraktijk? Wil verantwoordelijkheid en gezellige collega’s?

Lees meer >>

13-11 2017

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen.

Lees meer >>

13-11 2017

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en

Lees meer >>

13-11 2017

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de

Lees meer >>

5-11 2017

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van

Lees meer >>

5-11 2017

Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting

Lees meer >>

5-11 2017

Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU

Lees meer >>

28-10 2017

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Lees meer >>

28-10 2017

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis

Lees meer >>

28-10 2017

Verliesverrekening

In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De

Lees meer >>

24-10 2017

Liever een oude auto van de zaak?

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet

Lees meer >>

24-10 2017

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om

Lees meer >>

18-10 2017

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van

Lees meer >>

18-10 2017

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn

Lees meer >>

18-10 2017

Regeerakkoord: Belastingheffing over pensioen in eigen beheer in 2017 ongunstiger t.o.v. belastingheffing in de toekomst? (Bron: Pensioen Perspectief)

Regeerakkoord: Belastingheffing over afkoop PEB in 2017 ongunstiger ten opzichte van belastingheffing in

Lees meer >>

18-10 2017

Ondernemers hangt hogere belasting boven het hoofd (Bron: Het Financieele Dagblad)

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zit een addertje onder het gras voor

Lees meer >>

8-10 2017

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er

Lees meer >>

8-10 2017

Onzakelijke borgstelling

Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk

Lees meer >>

8-10 2017

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door

Lees meer >>

8-10 2017

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat

Lees meer >>

8-10 2017

Nabetaling is onderdeel loon

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een

Lees meer >>

3-9 2017

Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming

Lees meer >>

24-8 2017

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer >>

24-8 2017

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als

Lees meer >>

24-8 2017

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Lees meer >>

24-8 2017

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Lees meer >>

24-8 2017

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Lees meer >>

24-8 2017

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Lees meer >>

24-8 2017

Omzet- en winstcorrecties

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Lees meer >>

20-8 2017

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Lees meer >>

20-8 2017

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Lees meer >>

20-8 2017

Omzet- en winstcorrecties

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Lees meer >>

12-8 2017

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Lees meer >>

12-8 2017

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens

Lees meer >>

12-8 2017

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Lees meer >>

7-8 2017

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan

Lees meer >>

7-8 2017

Toepassing reisaftrek

Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar

Lees meer >>

7-8 2017

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen,

Lees meer >>

30-7 2017

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een

Lees meer >>

30-7 2017

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen

Lees meer >>

30-7 2017

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van

Lees meer >>

30-7 2017

Gastouder kan ondernemer zijn

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of

Lees meer >>

30-7 2017

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018

Lees meer >>

16-7 2017

Innovatiebox goedgekeurd

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende

Lees meer >>

16-7 2017

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon.

Lees meer >>

9-7 2017

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de

Lees meer >>

9-7 2017

Dga van Belgische bvba

Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van

Lees meer >>

9-7 2017

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een

Lees meer >>

9-7 2017

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor

Lees meer >>

9-7 2017

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De

Lees meer >>

3-7 2017

Kosten keuring onderdeel scholingskosten

De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekbaar

Lees meer >>

3-7 2017

Berekening belastingrente

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer een

Lees meer >>

3-7 2017

Lening niet onzakelijk

Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronder een

Lees meer >>

3-7 2017

Vergoeding uitstel levering

Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de

Lees meer >>

3-7 2017

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op

Lees meer >>

3-7 2017

Onderzoek naar CO2 doelstellingen organisaties

De NBA start in samenwerking met de RUG een grootschalig onderzoek onder financials naar de CO2-doelstellingen van de organisaties .

Lees meer >>

25-6 2017

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende

Lees meer >>

25-6 2017

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door

Lees meer >>

25-6 2017

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord.

Lees meer >>

25-6 2017

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het

Lees meer >>

25-6 2017

Uitleg regeling belastingrente

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem

Lees meer >>

19-6 2017

Nettoloon in rekening-courant

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking

Lees meer >>

19-6 2017

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil

Lees meer >>

19-6 2017

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een

Lees meer >>

19-6 2017

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de

Lees meer >>

16-6 2017

Te nemen stappen voor 1 juli m.b.t. PEB-uitfasering

Nog twee weken voordat DGA’s geen pensioen in eigen beheer meer kunnen opbouwen. Welke stappen moet de DGA voor die datum in ieder geval ondernemen?

Lees meer >>

11-6 2017

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van

Lees meer >>

11-6 2017

OMZET NEDERLANDSE MKB GROEIT OPNIEUW, PERSONEELSKOSTEN DRUKKEN WINSTGROEI

In het Financieele Dagblad van vandaag aandacht voor het SRA-sectorrapport 'Branches in Zicht 2017'. Dit

Lees meer >>

11-6 2017

Niet sluitende rittenregistraties

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat

Lees meer >>

4-6 2017

Verkapte winstuitdeling

De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast

Lees meer >>

4-6 2017

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het

Lees meer >>

4-6 2017

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA

Lees meer >>

4-6 2017

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij

Lees meer >>

29-5 2017

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé

Lees meer >>

29-5 2017

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en

Lees meer >>

29-5 2017

Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag

Lees meer >>

21-5 2017

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het

Lees meer >>

21-5 2017

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale

Lees meer >>

21-5 2017

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en

Lees meer >>

21-5 2017

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond

Lees meer >>

15-5 2017

New Vision Groep zoekt nieuwe collega's

De New Vision Groep is op zoek naar een Gevorderd Assistent Accountant en naar een Controleleider.

Lees meer >>

14-5 2017

Vermogensetikettering woonhuis

De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen

Lees meer >>

14-5 2017

Koerswinst op dividendvordering

De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Lees meer >>

14-5 2017

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom.

Lees meer >>

14-5 2017

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1

Lees meer >>

14-5 2017

Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat van de

Lees meer >>

28-4 2017

Sectorindeling werknemersverzekeringen

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector

Lees meer >>

28-4 2017

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de

Lees meer >>

28-4 2017

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord.

Lees meer >>

28-4 2017

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale

Lees meer >>

28-4 2017

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de

Lees meer >>

28-4 2017

Subsidiepot voor energiebesparing eigen huis is leeg

oorlopig heeft het voor huiseigenaren geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen.

Lees meer >>

18-4 2017

Cao-voorziening bij ontslag

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer

Lees meer >>

18-4 2017

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor

Lees meer >>

18-4 2017

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer

Lees meer >>

9-4 2017

Gebreken in administratie

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van

Lees meer >>

9-4 2017

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het

Lees meer >>

9-4 2017

Vermogensetikettering woning ondernemer

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen

Lees meer >>

9-4 2017

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee

Lees meer >>

9-4 2017

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de

Lees meer >>

5-4 2017

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt

Lees meer >>

5-4 2017

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt,

Lees meer >>

5-4 2017

Ontheffing concurrentiebeding

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding

Lees meer >>

5-4 2017

Bovenmatige kilometervergoeding

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer.

Lees meer >>

5-4 2017

Middelingsverzoek te laat ingediend

De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk

Lees meer >>

26-3 2017

Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer is aangenomen

Hoe te handelen nu de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer is aangenomen en per 1 april 2017 in werking treedt?

Lees meer >>

26-3 2017

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In

Lees meer >>

26-3 2017

Inhouding dividendbelasting

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een

Lees meer >>

19-3 2017

Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het buitenland een bankrekening aanhielden en op

Lees meer >>

19-3 2017

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding

Lees meer >>

19-3 2017

Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen

Lees meer >>

19-3 2017

Eén of meer prestaties?

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder

Lees meer >>

19-3 2017

Let op belastingrente; is de voorlopige aanslag 2016 hoog genoeg?

Per 1 maart jongstleden heeft de belastingdienst het startsein gegeven voor het indienen van de aangiften

Lees meer >>

5-3 2017

Belastingvrij schrappen vordering op dga?

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iemand een verzoek indienen om openbaarmaking van

Lees meer >>

5-3 2017

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief

Lees meer >>

5-3 2017

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto

Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera’s van de politie worden verzameld voor de

Lees meer >>

26-2 2017

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van

Lees meer >>

26-2 2017

Verhuur studentenkamers

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in

Lees meer >>

26-2 2017

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

Lees meer >>

26-2 2017

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op

Lees meer >>

19-2 2017

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017

De uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is vrijgesteld van inkomstenbelasting wanneer

Lees meer >>

19-2 2017

Onttrekking aan het vermogen van de bv

Een lening van een bv aan haar aandeelhouder, die niet afgelost kan of zal worden, heeft mogelijk fiscale

Lees meer >>

19-2 2017

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente

Lees meer >>

13-2 2017

Valse e-mail in omloop over belastingteruggave

Na de valse Whatsapp-berichten, brieven en telefoontjes wordt de Belastingdienst nu weer geconfronteerd met een valse e-mail.

Lees meer >>

12-2 2017

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk

Lees meer >>

12-2 2017

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de

Lees meer >>

12-2 2017

Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie

De wet verplicht ondernemers om voor hun leveringen en diensten aan andere ondernemers een factuur uit te

Lees meer >>

10-2 2017

Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes

De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over aanmaningen. De bellers doen zich voor als deurwaarder bij de Belastingdienst.

Lees meer >>

6-2 2017

Oproep om papieren correspondentie van Belastingdienst

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om de correspondentie van de Belastingdienst op papier te

Lees meer >>

6-2 2017

Aanpak belastingontduiking

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van

Lees meer >>

6-2 2017

Onzakelijke lening

Een lening is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico accepteert dat een buitenstaander

Lees meer >>

6-2 2017

Box 3-heffing blijft voor 2014 overeind

Voor de heffing van inkomstenbelasting over de opbrengsten van sparen en beleggen (box 3) wordt een

Lees meer >>

28-1 2017

Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Net voor het moment waarop de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in

Lees meer >>

28-1 2017

Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter

De bijtelling bij het loon voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt niet alleen voor een

Lees meer >>

28-1 2017

Vaststellingsovereenkomst innovatiebox

De innovatiebox is een bijzondere regeling in de vennootschapsbelasting voor zelf ontwikkelde immateriële

Lees meer >>

24-1 2017

Wiebes repareert indexatieaftrek in DGA-pensioenwet

DGAs zullen onder de nieuwe pensioenwetgeving bij afkoop van pensioen in eigen beheer niet ineens alle toekomstige indexaties kunnen aftrekken.

Lees meer >>

23-1 2017

Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast

Een procedure voor de rechtbank betrof de vraag of Nederland volgens het belastingverdrag met België

Lees meer >>

23-1 2017

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de

Lees meer >>

23-1 2017

Proefprocedure box 3

Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten

Lees meer >>

23-1 2017

Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde

De houder van een aanmerkelijk belang in twee Nederlandse bv’s kocht in december 2004 voor 20%-belangen

Lees meer >>

17-1 2017

Toepassen correctie BUA vaak vergeten

In de laatste aangifte van het jaar moet de zogeheten BUA-correctie worden toegepast. Een vaak vergeten item.

Lees meer >>

12-1 2017

Lage-inkomensvoordeel

Werkgevers die in 2017 werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben recht op een tegemoetkoming

Lees meer >>

12-1 2017

Goedkeuring schulden en vruchtgebruik in box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit van 31 oktober 2016 over box 3 van de

Lees meer >>

12-1 2017

Verplicht salaris dga naar 45.000 euro

Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten. Het

Lees meer >>

12-1 2017

Gebruikelijk loon in 2017

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap

Lees meer >>

4-1 2017

Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld

De Eerste Kamer heeft op verzoek van de staatssecretaris van Financiën de stemming over het wetsvoorstel

Lees meer >>

4-1 2017

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende

Lees meer >>

4-1 2017

Belastingplan 2017 aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen. Het gaat om het eigenlijke

Lees meer >>

4-1 2017

Formaliseren telefonische intrekking bezwaar

Vanaf 11 november 2009 biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om telefonisch bezwaar te maken. Ook

Lees meer >>

18-12 2016

Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting?

Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de vraag of het verlaagde tarief van de

Lees meer >>

18-12 2016

Aan- en verkoop van motorboten was werkzaamheid

De in- en verkoop van enkele motorboten als nevenactiviteit heeft fiscale gevolgen gehad voor een

Lees meer >>

18-12 2016

Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gepubliceerd die betrekking hebben op de

Lees meer >>

18-12 2016

Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de voortdurende onzekerheid over het uitstel van

Lees meer >>

4-12 2016

BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie

Lees meer >>

4-12 2016

Notariële akte van levering is geen factuur

Wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van de normale regels niet verschuldigd is,

Lees meer >>

4-12 2016

Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving

Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het

Lees meer >>

29-11 2016

Belastingdienst: Valse brief over zorgtoeslag in omloop

Er zijn nep-beschikkingen verstuurd waarin wordt gevraagd om een bedrag van 82 euro aan zorgtoeslag terug te betalen.

Lees meer >>

28-11 2016

Lening aan BV

Een lening, die een dga verstrekt aan zijn bv, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. De door de

Lees meer >>

28-11 2016

Herziening aftrek voorbelasting

Recht op aftrek van voorbelasting is gekoppeld aan gebruik voor belaste prestaties. Als u in het verleden

Lees meer >>

28-11 2016

Herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de

Lees meer >>

28-11 2016

Investeringsaftrek

Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Het gaat om een

Lees meer >>

22-11 2016

Eindejaarsspecial Nieuwsbrief DEMAC verschenen

Vandaag is de Eindejaarsspecial van de Nieuwsbrief van DEMAC weer online verschenen met vele eindejaarstips.

Lees meer >>

20-11 2016

Aftrek scholingsuitgaven houdt geen leeftijdsdiscriminatie in

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het totale bedrag aan scholingsuitgaven moet

Lees meer >>

20-11 2016

Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling

In de Tweede Kamer is bij de behandeling van het Belastingplan 2017 het overgangsrecht voor de verhoogde

Lees meer >>

20-11 2016

Wetsvoorstellen Belastingplan 2017 c.s. aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2017 vormen, aangenomen. Naast het

Lees meer >>

16-11 2016

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2017

Vanaf volgend jaar zal de eenmalige schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning worden verruimd tot 100.000 euro en structureel worden opgenomen in de successiewet.

Lees meer >>

14-11 2016

DGA krijgt 3 maanden extra voor aanpassing PEB

Drie maanden extra de tijd. Dat krijgen DGA’s om de laatste stappen te kunnen zetten die nodig zijn om het PEB aan te passen aan de wijzigingen per 1 januari 2017.

Lees meer >>

30-10 2016

Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit voor de vervroegde inzet van

Lees meer >>

30-10 2016

Afkoop lijfrente en revisierente

De premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Daar

Lees meer >>

30-10 2016

Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar Kamervragen beantwoord over het niet

Lees meer >>

30-10 2016

Verlenging subsidieregelingen voor ondernemers

De minister van Economische Zaken is van plan om een aantal subsidieregelingen voor ondernemers te

Lees meer >>

24-10 2016

Pand ondernemer was keuzevermogen

Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn

Lees meer >>

24-10 2016

Uitbreiding kraamverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de

Lees meer >>

24-10 2016

Oud pand was bestemd voor bewoning

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor woningen geldt in

Lees meer >>

24-10 2016

Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de invoering van de

Lees meer >>

24-10 2016

Kosten onderneming niet aftrekbaar als persoonlijke verplichting

Uitgaven voor scholing kunnen onder voorwaarden een aftrekpost vormen in de inkomstenbelasting. Het moet

Lees meer >>

3-10 2016

Nieuwsbrief DEMAC online

De recente nieuwsbrief van DEMAC staat weer voor u online

Lees meer >>

2-10 2016

Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen

Lees meer >>

2-10 2016

Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld omvat de schulden die zijn aangegaan voor het verwerven, verbeteren of onderhouden

Lees meer >>

2-10 2016

Vordering ouders op zoon onzakelijk

Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook

Lees meer >>

25-9 2016

Stimulering start-ups

In afwijking van de gebruikelijkloonregeling mag het loon van de dga van een innovatieve start-up worden

Lees meer >>

25-9 2016

Maatregelen tegen misbruik van box 2

Een van de maatregelen in het Belastingplan tegen constructies om belasting te ontwijken of uit te

Lees meer >>

25-9 2016

Aanpassingen innovatiebox

De innovatiebox verlaagt het effectieve belastingtarief van de vennootschapsbelasting voor winst uit

Lees meer >>

25-9 2016

Einde pensioen in eigen beheer

Na uitgebreide discussie met het parlement ligt er nu een wetsvoorstel dat per 1 januari 2017 een einde

Lees meer >>

25-9 2016

Belastingplan 2017

Zo kort voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer mochten we van het Belastingplan 2017 geen schokkende

Lees meer >>

18-9 2016

Transitievergoeding bij ontbinding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever aan een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer de

Lees meer >>

18-9 2016

Overgangsregeling transitievergoeding kleinere werkgevers

Vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kon een werkgever met toestemming van het UWV

Lees meer >>

18-9 2016

Navordering door fout in aangifte

Navordering van inkomstenbelasting is mogelijk wanneer door een fout geen aanslag of een te lage aanslag

Lees meer >>

18-9 2016

Kamervragen kosten omzetting hypotheek

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft Kamervragen beantwoord over de omzetting van een hypotheek

Lees meer >>

18-9 2016

Stukken Prinsjesdag worden niet eerder gepubliceerd

Alle stukken voor Prinsjesdag worden op vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo aan de leden van de Eerste

Lees meer >>

14-9 2016

Toezichthouder gaat optreden tegen afvalpasjes Arnhem

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat alsnog handhavend optreden tegen het afvalpassysteem van de gemeente Arnhem.

Lees meer >>

10-9 2016

Centrum voor vragen over cybercrime

Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen voor veiligheidsvraagstukken over online criminaliteit terecht bij het Cyber Science Center

Lees meer >>

8-9 2016

IAASB publicatie biedt perspectief voor accountants in een digitale omgeving

Met haar recente publicatie belicht de IAASB de mogelijkheden voor verhoging van kwaliteit en relevantie van de audit.

Lees meer >>

2-9 2016

Eigen risico dragen voor WGA?

Werkgevers kunnen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van hun personeel publiek of privaat

Lees meer >>

2-9 2016

Gastouder is geen ondernemer

Winst uit onderneming, een bekende term: winst is het totaal aan voordelen dat wordt verkregen uit een

Lees meer >>

2-9 2016

Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een

Lees meer >>

2-9 2016

Beperking aftrek kleding wegens ziekte is niet toegestaan

Extra uitgaven als gevolg van ziekte of invaliditeit voor kleding en beddengoed behoren tot de aftrekbare

Lees meer >>

2-9 2016

Bezwaar tegen boete niet altijd ontvankelijk

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag is zes weken. Wordt een

Lees meer >>

25-8 2016

De ware liefde van de Accountant 3.0

Het accountantsvak is een ambacht dat steeds verandert. Integratie van IT maakt controle smart.

Lees meer >>

20-8 2016

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Wanneer de ontbindende voorwaarde is

Lees meer >>

20-8 2016

Ingrijpende verbouwing levert nieuw pand op

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven. Er

Lees meer >>

20-8 2016

Toepassing verschillende btw-tarieven op één dienst?

De Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag over de toepassing van verschillende omzetbelastingtarieven

Lees meer >>

20-8 2016

Huurrecht als ondernemingsvermogen

Volgens de Hoge Raad kan een huurrecht, dat voor de uitoefening van een onderneming wordt gebruikt,

Lees meer >>

11-8 2016

Bijtelling auto van de zaak

De regelgeving rondom de bijtelling voor de auto van de zaak is als volgt. Eerst moet de vraag worden

Lees meer >>

11-8 2016

Geen managementovereenkomst maar dienstbetrekking

Wie in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is, is verplicht verzekerd voor de WW, de ZW en

Lees meer >>

11-8 2016

Kamervragen afschaffing VAR

In antwoord op Kamervragen over de afschaffing van de VAR heeft de staatssecretaris van Financiën nog

Lees meer >>

31-7 2016

Optredens van artiesten

Voor de optredens van artiesten en buitenlandse beroepssporters geldt een bijzondere regeling voor de

Lees meer >>

23-7 2016

Staatssecretaris wil kleine ondernemersregeling behouden

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om de kleine ondernemersregeling in de btw af te

Lees meer >>

23-7 2016

Invoering bestuursverbod na faillissementsfraude

Met ingang van 1 juli 2016 is het mogelijk om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Het

Lees meer >>

23-7 2016

Geen MIA door gebruik niet gecertificeerd hout

Ondernemers, die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, hebben mogelijk recht op

Lees meer >>

6-7 2016

Persoonlijke pensioenrekening voor elke Nederlander

Voor elke deelnemer een persoonlijke pensioenrekening. Dat is een van de drie uitgangspunten waaraan een

Lees meer >>