Privacy Statement

Het is niet alleen van belang dat we intern duidelijk hebben hoe we met persoonsgegevens of tot personen herleidbare gegevens omgaan, maar ook dat stakeholders van buiten onze organisatie weten wat ze in dit kader van New Vision Groep mogen verwachten als ze onze websites bezoeken. Dat is vastgelegd in deze privacy Statement.

1. Onze websites

New Vision Groep maakt gebruik van de volgende websites:

In deze Privacy Statement leggen wij uit hoe wij via onze websites verzamelde gegevens van bezoekers beschermen.

Door gebruik te maken van onze websites gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacy Statement.

Deze Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacy statements die specifiek zijn voor bepaalde delen van onze websites (bijv. personeelswerving).

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Statement, neemt u dan contact met ons op via de link 'contact'.

2. Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van onze websites. Onze websites verzamelen alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op blogs, fora, wiki's en andere sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

3. Logboekgegevens, cookies en webbakens

Onze websites verzamelen standaard internetlogboekgegevens, zoals uw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed beheer van onze websites en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of Webbakens (elektronische afbeeldingen waardoor onze websites kunnen tellen hoeveel bezoekers een specifieke pagina hebben bezocht en toegang tot bepaalde cookies kan krijgen) voor het verzamelen van totaalgegevens. Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt, staat – indien van toepassing - vermeld in onze mededeling over cookies.

4. Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat u persoonsgegevens via onze websites verstrekt, bijv. om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement via onze websites bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om onze websites en aanverwante aan u geleverde diensten aan uw wensen aan te passen en te verbeteren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen of berichten over diensten die door entiteiten van de New Vision Groep worden verleend, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Ook mogen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door entiteiten van de New Vision Groep zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

U mag ons te allen tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via onze websites door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

5. Bekendmaking gegevens aan derden

Alhoewel het mogelijk is dat we informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan service providers die deze informatie voor ons verwerken, is het niet gebruikelijk dat we deze informatie delen met derde partijen. 

6. Blogs, fora, wiki's en andere sociale media

Onze websites kunnen ruimte bieden aan diverse blogs, fora, wiki's en andere sociale-mediatoepassingen of diensten waarmee u inhoud met andere gebruikers kunt delen (gezamenlijk te noemen ‘Sociale-mediatoepassingen’). Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een Sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan Sociale-mediatoepassingen.

7. Inzage in gegevens

Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen dienen contact op te nemen met Robbin Borst via de 'contact'-link. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke commerciële standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via onze websites verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

9. Wijziging in onze Privacy Statement

Wij kunnen deze Privacy Statement naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de in de aftiteling vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening.Wij adviseren u deze Privacy Statement met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

10. Bescherming van privacy van kinderen

Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Onze websites zijn niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 13 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 13 of jonger te verzamelen of te bewaren.

11. Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van onze websites, laat dit dan aan ons weten via de 'contact'-link.

24 mei 2018 – versie 1.0