Eindelijk duidelijkheid over slapende dienstverbanden


Begin november 2019 heeft De Hoge haar oordeel gegeven over het beëindigen van een slapend dienstverband op verzoek van de werknemer. Samengevat betekent dit dat de Hoge Raad vindt dat een slapend dienstverband in principe beëindigd moet worden op verzoek van de werknemer mits de werkgever geen redelijk belang heeft bij de voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever problemen heeft met de voorfinanciering van deze vergoeding dan kan de rechter bepalen dat deze in termijnen wordt voldaan, of betaald mag worden na 1 april 2020.

Wanneer het dienstverband wordt beëindigd dient de werkgever een transitievergoeding te betalen die gelijk is aan de transitievergoeding op één dag na de dag waarop de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens de langdurige arbeidsongeschiktheid zou kunnen beëindigen.

Oftewel, de transitievergoeding is gelijk aan de vergoeding wanneer het dienstverband na 2 jaar arbeidsongeschiktheid is opgezegd. In eerste instantie lijkt dit positief omdat de periode van het slapend dienstverband niet wordt meegerekend. Maar dan komt de Wet Arbeidsmarkt in Balans om de hoek kijken waardoor het alsnog vervelend kan worden. In 2020 wordt de transitievergoeding voor dienstverbanden langer dan 10 jaar lager vastgesteld door de nieuwe rekenregels. Tegelijkertijd wordt ook de compensatieregeling van de transitievergoeding aangepast aan deze lagere transitievergoeding.

Als u als werkgever tot volgend jaar wacht om een bestaand slapend dienstverband te beëindigen, dan houdt de werknemer, volgens de Hoge Raad,  recht op de transitievergoeding die gold op het moment dat de arbeidsongeschiktheid 2 jaar duurde. Bij het bepalen van de compensatie voor de werkgever wordt echter rekening gehouden met de nieuwe regels. Daarbij wordt de compensatie ook afgetopt tot maximaal het ziektegeld dat door de werkgever is betaald. Het kan dus vanuit financieel standpunt gezien interessant zijn om het slapend dienstverband versneld te beëindigen.

Het is duidelijk dat door deze uitspraak een flink gat kan ontstaan tussen het recht op een transitievergoeding en de compensatie van het UWV.

Wilt u nader advies over hoe te handelen in specifieke situaties, neemt u dan contact met ons op.


<< Terug naar de nieuwslijst