DGA krijgt 3 maanden extra voor aanpassing PEB


Drie maanden extra de tijd. Dat krijgen DGA’s om de laatste stappen te kunnen zetten die nodig zijn om het PEB aan te passen aan de wijzigingen per 1 januari 2017.

Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Pensioen in Eigen Beheer.

Een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan volgens de wet fiscaal geruisloos worden aangewend ter verkrijging van een lijfrenteproduct. Om zeker te stellen dat over het gehele bedrag van de uit deze aanwending voortvloeiende lijfrentetermijnen kan worden geheven, wordt dit gedeeltelijk aangepast zodat het voorstel van de wet beter overeenstemt met de bedoeling daarvan.

Eigenbeheerlichaam

Vanaf 1 januari 2017 is een zogenoemd eigenbeheerlichaam in beginsel geen toegelaten aanbieder voor een fiscaal gefaciliteerd pensioen meer. Eigenbeheerlichamen kunnen op grond van overgangsrecht dan wel nog optreden als verzekeraar van de reeds op 31 december 2016 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. Het is dan echter niet meer mogelijk om in eigen beheer fiscaal gefaciliteerde nieuwe aanspraken op te bouwen. Ook overdracht van elders verzekerde aanspraken naar een dergelijk lichaam is dan niet meer mogelijk.
Mede naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer is het Wiebes duidelijk geworden dat voor de praktijk in sommige gevallen mogelijk te weinig tijd zal bestaan om vóór inwerkingtreding van de betreffende wijzigingen de nodige handelingen te verrichten. Wiebes geeft DGA’s daarom drie maanden extra de tijd om de laatste stappen te kunnen zetten die nodig zijn om het PEB aan te passen aan de per 1 januari 2017 door te voeren wijzigingen.

Bron: Accountancy Vanmorgen


<< Terug naar de nieuwslijst