Verbod op verkoop benzine- en dieselauto's kan helemaal niet


Volgens Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging is het kabinet van plan om dit kort te sluiten met andere Europese landen, maar zullen die niet meewerken.

In een reactie op het concept Klimaatakkoord zegt de voorzitter van de RAI Vereniging dat de voorgestelde maatregel om vanaf 2030 de verkoop op benzine- en dieselauto's te verbieden, helemaal niet kan. Zo meldt Van Eijck in de Telegraaf. "Hoe kunnen ze het verzinnen", aldus Van Eijck. "Een auto krijgt een typegoedkeuring, bijvoorbeeld in Spanje, en dan mag die in alle Europese Unie-landen worden verkocht. Het kan wetstechnisch helemaal niet om de verkoop in Nederland te verbieden. We hebben een interne, Europese markt."

Volgens Van Eijck is het uiterst curieus dat het kabinet deze maatregel overweegt. "Je moet dit gesprek maar eens aangaan met landen waar grote autofabrikanten zitten, zoals Duitsland of Frankrijk. Doe niet alsof je dit kan bepalen", reageert Van Eijck, die ook is betrokken bij het voortraject van het ontwerpakkoord.

Ook kan hij zich niet vinden in de voorgestelde bpm-verhoging en denkt hij dat dit een averechts effect zal hebben. "Hierdoor ga je krijgen dat parallelle import van auto's uit het buitenland toe gaat nemen en die is al heel groot. Zo komen er meer auto's die minder schoon zijn ons land in." 

Het Klimaatakkoord werd afgelopen vrijdag aan het kabinet overhandigd. De komende maanden worden alle voorstellen doorgerekend door de planbureau's en moet duidelijk worden of alle maatregelen haalbaar zijn en door de politiek worden overgenomen.


Lees meer bij de bron van dit artikel
<< Terug naar de nieuwslijst