Tuinbouwwaterzuivering De Vlot gaat door


Op 26 januari hebben circa 40 ondernemers ingestemd met het oprichten van een coöperatie voor tuinbouwwaterzuivering De Vlot. Aan de bestaande systemen in het Westland voor centrale afvoer van drainagewater voor de tuinbouwgebieden Raaphorst-Tiend, Waalblok en Lange Stucken wordt nu ook een extra zuivering gerealiseerd. Daarmee is dan voor ruim 160 hectare glastuinbouw met de voorgenomen zuiveringsstap klaar voor de toekomst. Mogelijk dat ook glastuinbouwgebied De Poel op korte termijn aangesloten kan worden. 

De bedoeling is om voor 1 januari 2018 de wettelijke verplichte zuivering van gewasbeschermingsmiddelen voor de aangesloten bedrijven in te vullen. Daarmee zijn de bedrijven klaar voor de toekomst, niet alleen als het gaat om het zuiveren van resten van gewasbeschermingsmiddelen maar van de meststoffen in het water. Met de zuiveringsstap erbij zou het water schoon genoeg zijn om in de toekomst weer als gietwater te gebruiken in de tuinbouw. 

De investering voor de extra zuivering bedraagt ruim 1,2 miljoen euro. De gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland denken niet alleen mee in dit project, maar dragen ook financieel en in menskracht bij. Dat laat onverlet dat het grootste deel van de kosten door de tuinders zelf wordt opgebracht. De Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland gaat hiervoor namens de tuinders een lening afsluiten waarvoor de gemeente garant zal staan. In februari wordt de coöperatie opgezet en zullen de tuinders allemaal individueel gevraagd worden om lid te worden. Daarna kan worden gestart met de bouw van de zuivering en kunnen en kan daarna gestart worden met de bouw van de zuivering, welke eind 2017 in gebruik moet zijn.

bron: Glastuinbouw Waterproof


<< Terug naar de lijst