Tien glastuinbouwondernemers uit Steenbergen gaan collectief water zuiveren


Tien glastuinbouwondernemers uit Steenbergen gaan in het kader van de verplichte zuivering van restwaterstromen per 1 januari 2018 als collectief water zuiveren. Daarvoor heeft het collectief een businessplan ingediend. In dit collectief gaat het in totaal om 10.000 kubieke meter water om te zuiveren. In het plan is voor de aanleg van een leidingenstelsel, buffers en een goedgekeurde zuiveringsinstallatie een investeringsbedrag van ongeveer 800.000 euro begroot. 

Eén van de ondernemers in het Steenbergse collectief is tomatenteler Geert van Adrichem. "Het teeltwater dat we aan het einde van de teelt over hebben, het water van de teeltwisseling met eventueel restanten chloor en formaline uit de teeltgoot en het filterspoelwater zijn straks een probleem", legt Van Adrichem uit. "Dit water is met een verhitter niet te zuiveren van restanten gewasbeschermingsmiddelen, als we het water op het riool willen lozen. Bij elkaar moeten we dan jaarlijks 2.400 kubieke meter water zuiveren."

Het businessplan is in december 2016 ingediend. Van Adrichem: "Als ons plan wordt goedgekeurd, hebben we tot maximaal 2021 de tijd om het te realiseren. We zullen daar een vennootschap of coöperatie voor oprichten, waar de bedrijven zich aan committeren."

bron: ZLTO


<< Terug naar de lijst