Telers zijn te geremd in alternatieve remmethoden


Na de voedingssectoren ligt nu ook de sierteeltsector onder een vergrootglas van milieuorganisaties. Afzetkanalen zijn hier zeer gevoelig voor en gaan mee in hun wensen. Zeg maar gerust eisen, ook al zijn ze bovenwettelijk zoals het uitbannen van verscheidene chemische gewasbeschermingsmiddelen. Over chemische groeiregulatoren wordt veel minder gesproken. Een kwestie van tijd mijns inziens.

Vooralsnog zijn er voldoende chemische groeiregulatoren voor handen. En zowel nationaal via uitbreidingstoelatingen van middelen in andere gewassen als internationaal via wederzijdse erkenning van in het buitenland toegestane middelen zit er nog aardig wat in de pijplijn. Toch is de verwachting dat voor fabrikanten chemische groeiregulatoren steeds minder interessant worden, waardoor het aantal middelen met een wettelijke toelating zal verminderen. Zo is de discussie rond de werkzame stof dazide in buitenteelten al jaren een gebed zonder einde.


Lees meer bij de bron van dit artikel
<< Terug naar de lijst