NEN zoekt deelnemers normcommissie teeltsubstraten en bodemverbeterende middelen


De NEN nodigt betrokken uit deel te nemen aan de nationale normcommissie die meebepaalt over de Europese normen voor teeltsubstraten, bodemverbeterende middelen of compost. 

Er zijn de afgelopen jaren veel verschillende producten op de markt gekomen. Met name bij verhandeling over landsgrenzen heen is het lastig producten te vergelijken. Het Europese Parlement heeft deze onduidelijkheid ook geconstateerd. Daarom worden verschillende producten, waaronder substraten, bodemverbeteraars en compost meegenomen in de nieuwe Europese Meststoffen Verordening, die momenteel wordt voorbereid.

Om invulling te geven aan deze nieuwe wetgeving bereidt een Europese technische commissie zich voor om in Europees verband afspraken te maken over: termen en definities, specificaties en veiligheidseisen, markering en labelling en analysemethoden Deze afspraken worden vastgelegd in normen. 

Nationale normcommissie
Nederlandse belanghebbenden die interesse hebben in de Europese normen voor substraten en bodemverbeteraars, en daar een inhoudelijke bijdrage aan willen leveren, zijn van harte uitgenodigd om lid te worden van de normcommissie. De normcommissie komt twee keer per jaar bij elkaar om het Nederlandse standpunt te bepalen. 

Zie voor meer informatie de site van de NEN.

bron: NEN


<< Terug naar de lijst