Glastuinbouwfonds voor kleine toepassingen toegekend


In de eerste ronde van het Fonds Kleine Toepassingen van 2017 zijn door LTO Glaskracht Nederland drie aanvragen ingediend. Twee aanvragen zijn gehonoreerd.

Het gaat om een Fondsaanvraag voor de uitbreiding van het etiket van Kumulus S ten behoeve van de beheersing van tomatengalmijt in de bedekte teelt van aubergine en tomaat. Alsmede een etiketuitbreiding ten behoeve van meeldauw beheersing van de potplantenteelten begonia en kalanchoë, die is ingediend met ondersteuning van toelatingshouder BASF.

Ook de Fondsaanvraag om ten behoeve van het knelpunt luis in de bedekte teelt van aubergine, tomaat en de komkommerachtigen is toegekend. Deze aanvraag is ingediend met ondersteuning van toelatingshouder ISK.

Door het Fonds Kleine Toepassingen worden de aanvraag- en behandelkosten van een NLKUG aanvraag bij het Ctgb, elk € 18.000, vergoed.

Het Fonds Kleine Toepassingen is opnieuw gevuld voor de periode 2015-2019 met een bedrag van € 400.000 per jaar voor alle sectoren. Dit bedrag is voor de helft betaald door het ministerie van Economische Zaken, voor een kwart door Nefyto en voor een kwart door de sectoren.

Tweede ronde

Half oktober 2017 is de tweede ronde, waarin projecten voor het Fonds Kleine Toepassingen kunnen worden ingediend. De Coördinatoren Effectief Maatregelenpakket (CEMP) voor de glastuinbouwsector, horen het graag, indien u hiervoor ideeën heeft.

Bron: LTO Glaskracht Nederland


<< Terug naar de lijst