Geen effecten van bodemverbeterende middelen tegen aaltjes in biologische kasteelt


Door een krappe rotatie met vruchtgroenten in een verwarmde kas duiken hier op termijn bodem gebonden ziekten en plagen op, waaronder wortelknobbelaaltjes. Aan de hand van een oriënterende proefopstelling is door het Belgische Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt CCBT nagegaan of de natuurlijke middeltjes die recentelijk op de markt gekomen zijn al dan niet veelbelovend zijn binnen de biologische teelt. De toepassingen die zijn geëvalueerd in deze proef waren onder meer Biochar, wood chip compost, Nemater, Profunda + Nemamix en Maxstim for salads. Hieruit bleek dat een snel effect van de middelen, bij hoge initiële aaltjesdruk niet aantoonbaar was. Over het effect op langere termijn, of over het effect bij een lagere initiële druk, kon geen uitsluitsel worden gegeven. 

Bron: Agriholland.nl


<< Terug naar de lijst