De drie pijlers voor de vergroening van de glastuinbouw


Glastuinders ambiëren vergroening van hun sector, maar kunnen het niet alleen. Op het PlantgezondheidEvent 2017 op 23 maart deed Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht Nederland, de drie pijlers uit de doeken: naast voortzetting van strategisch onderzoek, een collectieve ketenaanpak en medewerking van de overheid.

De drie pijlers voor de vergroening van de glastuinbouw - IMG_2213-150x150

De ambitie wordt momenteel uitgewerkt in een Actieplan Plantgezondheid, waarna het visiedocument verder per teelt wordt uitgerold. Dit zal nadrukkelijk worden gecommuniceerd met ketenpartners, overheid en milieuorganisaties. „Met de hoop dat telers de credit krijgen voor hun inspanningen die ze leveren op het gebied van duurzaam telen”, aldus Van Ruiten. En dus met medewerking van deze partijen.


Lees meer bij de bron van dit artikel
<< Terug naar de lijst