Brussel wil tijdelijk importverbod veertig soorten plantmateriaal en planten


Brussel wil tijdelijk importverbod veertig soorten plantmateriaal en plantenDe Europese Commissie heeft een lijst met planten bekend gemaakt waarop zij een tijdelijk importverbod in wil stellen. Het betreft veertig soorten plantmateriaal en planten uit derde landen. Volgens Brussel hebben deze planten een hoog risico omdat nog geen volledige risicoanalyse beschikbaar is terwijl wel bekend is dat ze plagen en ziekten kunnen meebrengen. Het tijdelijke importverbod gaat op 14 december 2019 in en wordt pas opgeheven als kan worden aangetoond dat ze voldoen aan de eisen van de Europese Unie.

Het betreft de volgende plantsoorten: Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Caesalpinia, Cassia, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Cycas, Diospyros, Eucalyptus, Fagus, Ficus, Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Ostrya, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Syringa, Taxus, Tilia, Ulmus en Ullucus tuberosus.

Het gaat hier om een voorlopige lijst waarop een adviesgroep met daarin Europese koepelorganisaties zoals Copa Cogeca en de European Nurserystock Association, nog invloed kunnen uitoefenen. De bedoeling is dat de lijst uiteindelijk kleiner wordt. Als de lijst in de huidige vorm zou doorgaan, heeft dat grote gevolgen voor de plantenteelt in Nederland. De definitieve lijst wordt aan het eind van dit jaar bekendgemaakt.

Vanaf begin 2019 komen er ook strengere EU-eisen voor planten voor opplant uit derde landen met aanhangende grond. Dan moet tenminste aanhangende grond in het land van herkomst zijn onderworpen aan een behandeling.


Lees meer bij de bron van dit artikel
<< Terug naar de lijst