Areaal biologische tuinbouw nam in 2016 met circa 7% toe


Het biologische areaal voor tuinbouw in de vollegrond nam in 2016 met 7,2% toe tot 2682 hectare. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de vollgegrondstuinbouw lag het aandeel biologisch daarmee op 2,9%. Het aantal bedrijven dat zich bezig houdt met de biologische teelt van groenten in de opengrond nam met 7,4% toe tot 390. Het betekent dat een gemiddeld bedrijf over een oppervlakte van 6,9 hectare beschikt. 

Het areaal biologische glastuinbouw nam in 2016 met 6,5% toe tot 120,7 hectare. Op het totale areaal van 9234 hectare aan kassen heeft de biologische sector daarmee een aandeel van 1,3%. Het aantal biologische glastuinbouwbedrijven daalde met 4% tot 91. Het betekent dat een gemiddeld biologisch bedrijf over een areaal beschikt van ruim 1,3 hectare. Een gangbaar glastuinbouwbedrijf beschikt gemiddeld over ruim 2,4 hectare aan kassen.

bron: CBS / Groenten & Fruit


<< Terug naar de lijst