Aantal meldingen bouw Groen Label Kas in 2016 meer dan verdubbeld


In 2016 is het aantal meldingen van de bouw van een Groen Label Kas gestegen tot 98, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 38 in het jaar daarvoor. Een enorme groei, die deels te verklaren is uit reguliere vervanging van kassen, maar ook uit de opleving van de economie én de wens van steeds meer tuinders om een verduurzamingsslag te maken. 

SMK-Programmamanager agroketens Herman Docters van Leeuwen. “Deels is de groei verklaarbaar doordat er een inhaalslag wordt gemaakt. Gemiddeld zijn kassen eens in de 20 jaar aan vervanging toe. Door de economische recessie hebben sommige tuinders de vervanging uitgesteld. Er moet meestal immers eerst geld verdiend worden wanneer je wilt investeren. Dus wat er nu gebeurt is een noodzakelijke inhaalslag. Daarnaast wordt er ook echt nieuw gebouwd. Om de sector up-to-date te houden was deze toename ook echt nodig."


Lees meer bij de bron van dit artikel
<< Terug naar de lijst