Vergrijzing komt hard op tuinbouwsector af


De toezichthoudende organisaties in de tuinbouw moeten vergrijzing van personeel opvangen en tegelijk meer taken uitvoeren.

Daarvoor waarschuwt het onderzoeksbureau Kwink Groep in een evaluatie van de keuringsdiensten in de plantaardige sector. De continuïteit en deskundigheid van partijen als Naktuinbouw en KCB zijn een ‘aandachtspunt’ vanwege de te verwachten uitstroom van ouder gespecialiseerd personeel. Er is bovendien nieuwe kennis nodig van data-analyse en ICT om de volgende stap te maken in toezicht en inspectie.

Meer inspecties verwacht

Zowel de KCB als Naktuinbouw zullen vanaf 2019 bovendien veel extra werk krijgen door nieuwe regels rondom importcontrole. KCB doet met name veel importcontroles en veel partijen zullen een paspoortplicht krijgen door de nieuwe EU-regels. KCB werkt nu met een flexibele schil van medewerkers van 5% van agrarisch dienstverleners. Verder zijn 35 personen werkzaam in directie en stafafdelingen plus 125 medewerkers in de buitendienst.


Lees meer bij de bron van dit artikel
<< Terug naar de lijst