Oplossing stapelen Deense karren in zicht


Oplossing stapelen Deense karren in zicht

Op 5 december is de sectorale taskforce Deense karren bijeengekomen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tijdens dit overleg hebben de ondernemers hun oplossingen gepresenteerd voor het wegnemen van de onaanvaardbare risico’s bij het werken met gestapelde karren.

De Inspectie SZW heeft aan geen van de oplossingen een definitieve goedkeuring gegeven, maar heeft aandachtspunten meegegeven waarmee rekening moet worden gehouden in de noodzakelijke doorontwikkeling van de oplossingen.

De Inspectie SZW sprak waardering uit voor de constructieve aanpak vanuit de betrokken partijen en benadrukte dat het de verantwoordelijkheid van de sector zelf is om passende maatregelen te treffen, maar dat zij graag bereid blijft mee te denken.


Lees meer bij de bron van dit artikel
<< Terug naar de lijst