Auto zonder gebruikerssporen toch een gebruikte personenauto


personenautoEen eigenaar van een in Duitsland gekochte auto en de inspecteur verschillen van mening of de auto is aan te merken als een gebruikte personenauto. De auto vertoont geen gebruikssporen.

Een vrouw koopt in Duitsland een auto. Ze spreekt met de autoverkoper af dat de auto als demonstratie-auto gebruikt mag worden tot het moment dat de auto aan haar wordt geleverd. Bij de registratie van de auto in Nederland heeft de vrouw aangifte BPM gedaan. De auto had toen een kilometerstand van 2.267. Bij de controle door de RDW zijn geen gebruikssporen geconstateerd.

Naheffingsaanslag

De inspecteur vindt dat de auto nieuw en ongebruikt is en heeft een naheffingsaanslag BPM opgelegd van € 13.759. Hij is hierbij uitgegaan van een netto catalogusprijs van € 48.464 inclusief accessoires/opties. De autobezitter vindt dat de auto niet als een gebruikte personenauto in de zin van artikel 10, lid 1, van de Wet BPM kan worden gezien.

Kilometerstand wijst op gebruik

Volgens het hof Den Bosch kan reeds het feit dat ten tijde van de aangifte en registratie in Nederland met de auto 2.267 kilometer is gereden, tot geen andere conclusie leiden dan dat de auto niet een nieuwe personenauto betreft. Of de auto gebruikssporen vertoonde en of de autobezitter de auto in de maanden voorafgaand aan de registratie bewust en opzettelijk kilometers heeft laten maken, doet niet ter zake, aldus de rechter.

Bron: Accountancy Vanmorgen


<< Terug naar de nieuwslijst